SO – SOLO

Sindikalna organizacija

Sektor za obezbjeđenje ličnosti i objekata

Predsjednik: Saša Radonjić

067/185-947

ssradonjic@gmail.com

SO – SSP

Sindikalna organizacija

Sektor specijalne policije (Posebna jedinica, Protivteroristička jedinica, Jedinica za podršku)

Predsjednik: Igor Drašković

067/189 484

sindpolicesaj@gmail.com

SO – CB Nikšić

Sindikalna organizacija

Centar bezbjednosti Nikšić

Predsjednik: Slavko Milić

067/184-931

sindpolicepjnk@gmail.com

SO – CB Bar

Sindikalna organizacija

Centar bezbjednosti Bar

Predsjednik: Žarko Radulović

067/189-567

sindpolicepjbr@gmail.com

SO – CB Budva

Sindikalna organizacija

Centar bezbjednosti Budva

Predsjednik: Rade Krunić

067/185-620

radekrunic27@gmail.com

SO – CB Herceg Novi

Sindikalna organizacija

Centar bezbjednosti Herceg Novi

Predsjednik: Goran Karadžić

067/289-585

gorankaradzic79@gmail.com

Organizacija