SO – Logistika

Sindikalna organizacija

Logistika

Predsjednik: Ljiljana Vlahović

067/184-720

sindpolicesljr@gmail.com

1 5 6 7

Organizacija