Naziv firmeDjelatnost firmeAdresa firmeBroj rata
“UNO NK”Roba-obućaNjegoševa br.24-6 m. rata
 “AUTO-MOTO” d.o.o.Osigu.registracija i teh.pregled 4-6 m. rata
“MONTAGENT” d.o.o.Osigu.registracija i teh.pregledUl.Baja Sekulića br. 112 m. rata
“AGROMARKET CG” d.o.o.Roba za potrebe poljoprivredeGrbe bb, Danilovgrad3-9 m. rata