Naziv firmeDjelatnost firmeAdresa firmeBroj rata
“GRINČ TRADE” d.o.o.RobaTrg Boraca bb 10  m. rata
“UNO NK”Obuća IV Proleterske br.84-6 m. rata
“ VUJISIĆ COMPANY” d.o.o.Ogrijevno drvoUl. Boška Rašovića br 11 4 m. rate
”S&M SERVIS” d.o.o.Održavanje i tehnički pregled vozilaBakovići bb12 m. rata