Kao što je ranije najavljivano, u više gradova Crne Gore su otpočeli pregovori u vezi rješavanja stmbene problematike za članove Sindikata Uprave policije Crne Gore.

Shodno tome, dana 20.11.2023. godine, delegacija Sindikata Uprave policije je boravila u zvaničnu posjetu Opštini Kotor. Cilj ove posjete je definisanje građevinske parcele za budući projekat stambene izgradnje objekta za članove Sindikata radno angažovane u Opštini Kotor.

Na sastanku koji je upruiličen kod Nebojše Mandića, Sekretara za imovinske i pravne poslove, razmatrali su potrebe članova Sindikata Uprave policije i način za ustupanje građevinskog zemljišta za ovu namjenu od strane Opštine Kotor.

Dogovoreni su dalji koraci na regulisanju pravnih poslova za donošenje odluke Skupštine Opštine Kotor, kojom bi se Sindikatu Uprave policije Crne Gore ustupilo građevinkso zemljište koje se nalazi na djelovima katastarske parcele 94, 95, 96 i 97 –  KO Privredna zona – PUP Kotor. 

Sindikat je u međuvremenu izradio Idejno rješenje na osnovu važećih UT uslova gdje postoji mogućnost izgradnje stambenog objekta P+1+PK sa 28 do 30 stambenih jedinica, koje će biti raspodijeljene članovima Sindikata Uprave policije.

Koristimo prlikiku da se zahvalimo gospodinu Nebojši Mandiću na veoma korektnoj i profesionalnoj sadadnji.

SINDIKAT UPRAVE POLICIJE CRNE GORE