Predsjednik Mladen Šuškavčević je na osnovu člana 36 Statuta Sindikata Uprave policije Crne Gore i Zaključka sa sjednice Glavnog odbora održane 09.10.2020.godine, donio Odluku o raspisivanju izbora u sindikalnim organizacijama čijim predstavnicima ističe mandat, kao i u sindikalnim organizacijama koje su novoformirane shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, i to u:

 • Sektor policije opšte nadležnosti
 • Sektor specijalne policije
 • Sektor kriminalističke policije
 • Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije
 • Sektor granične policije u sjedištu
 • Forenzički centar
 • Granična policija Rožaje
 • Granična policija Bijelo Polje
 • Granična policija Bar
 • Centar bezbjednosti Podgorica – Odjeljenje bezbjednosti policije
 • Centar bezbjednosti Podgorica – Odjeljenje bezbjednosti kriminalističke policije
 • Centar bezbjednosti Berane
 • Centar bezbjednosti Herceg Novi
 • Centar bezbjednosti Pljevlja
 • Odjeljenje bezbjednosti  Danilovgrad
 • Odjeljenje bezbjednosti  Kolašin
 • Odjeljenje bezbjednosti  Cetinje
 • Odjeljenje bezbjednosti  Andrijevica
 • Odjeljenje bezbjednosti  Plav
 • Odjeljenje bezbjednosti  Kotor
 • Odjeljenje bezbjednosti  Žabljak
 • Odjeljenje bezbjednosti  Mojkovac
 • Odjeljenje bezbjednosti  Kolašin
 • Stanica policije Plužine
 • Stanica policije Šavnik

Pozivamo članove Sindikata, shodno članu 13 stav 2 Pravilnika o izborima u Sindikatu Uprave policije Crne Gore, da svaki član sindikalne organizacije može predlagati ili istaći svoju kandidaturu (birati ili biti biran) za nosioce funkcija u organe i tijela sindikalne organizacije.

Sindikat Uprave policije.