Poštovane koleginice i kolege, danas su predsjednik Sindikata UP Mladen Šuškavčević i Koordinator Glavnog odbora Rade Krunić, imali sastanak u Vladi CG gdje ih je primio potpredsjednik Raško Konjević. Sastanku su prisustvovali direktor UP Zoran Brđanin, direktor Detektora Mup-a Hermin Šabotić, predstavnik Sindikata MUP-a Miško Đuretić. Na sastanku su usaglašeni dalji koraci za rešavanje zahtjeva Sindikata UP u najkraćem mogućem vremenu koji su precizirani datumima.

U nastavku prenosimo izjavu potpredsjednika Vlade Crne Gore Raška Konjevića, preuzetu sa sajta Vlade.

Potpredsjednik Konjević sa sindikatom UP: Plate policijskih službenika moraju biti veće (www.gov.me)

Potpredsjednik Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku Raško Konjević dogovorio je sa predstavnicima menadžmenta Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Sindikata Uprave policije aktivnosti kojima bi se riješio problem smanjenja zarada policijskih službenika i dugoročno poboljšao njihov materijalni status.

Imajući u vidu da već duže od mjesec dana imamo problem kreiran promjenom obračuna zarada inicirao sam sastanak kako bismo našli rješenje koje će narednog četvrtka biti predloženo Vladi, kazao je potpredsjednik Konjević nakon sastanka.

Rješenje, smatra on, treba tražiti u potpisivanju granskog kolektivnog ugovora koji bi imao dvostepenost u svojoj primjeni – jedan dio bi se primijenio odmah i na taj način bi se riješilo pitanje obračuna zarada: „Za to nema nikakvog razloga da ne stupi na snagu odmah jer u budžetu MUP-a postoje sredstva, tako da nema negativnog fiskalnog efekta“.

Drugi segment kolektivnog ugovora, kako je pojasnio potpredsjednik, koji bi popravio materijalni položaj pripadnika UP i MUP, primjenivao bi se najvjerovatnije od 01.01.2023. godine.

Takođe je dogovoreno da MUP u saradnji sa Kabinetom potpredsjednika Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku pripremi informaciju za naredni četvrtak gdje bi Vlada dala saglasnost na tekst kolektivnog ugovora kroz njegovu dvostepenu primjenu i time Ministarstvo finansija dobilo potrebnu političku saglasnost da se taj Kolektivni ugovor potpiše i samim tim problem prevaziđe, kazao je Konjević.

On je dodao da je na sastanku dogovoren i treći zaključak, a to je da

MUP i Ministarstvo finansija u narednom periodu, u toku kreiranja budžeta za 2023. godinu, rade na izmjenama Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika kako bi od fiskalne 2023. godine došlo do povećanja plata zaposlenih u Upravi policije.

Potpredsjednik Konjević je podsjetio da je poslednje povećanje zarada policijskih službenika bilo prije šest godina, a da je u međuvremenu zarada dva puta povećavana za zaposlene u prosvjeti i zdravstvu, kao i da je najavljeno povećanje od 10 odsto za zaposlene u vojsci.

„Naredni sastanak ćemo održati u ponedjeljak kada bismo trebali da finalizujemo materijal za Vladu koji bi Vlada trebalo da usvoji u naredni četvrtak i vjerujem da će za ovaj prijedlog, osim menadžementa UP,  razumijevanja biti i kod predstavnika sindikata jer čini mi se da pravimo prvi iskorak koji bi trebalo da znači poboljšanje materijalnog položaja kod ljudi koji rade u Upravi policije“, kazao je potpredsjednik Konjević.

Da su na putu ka pronalasku rješenja saglasni su i predstavnici Sindikata Uprave policije koji su zahvalili potpredsjedniku Konjeviću i predstavnicima MUP i UP na posvećenosti za rješavanje ovog problema.  

Poštovane kolege, danas je Glavni Odbor Sindikata Uprave policije Crne  Gore, održao sjednicu na kojoj su članovi Glavnog odbora jedinstveno zauzeli stavove po pitanju umanjenja zarada za mjesec april, te opravdane zahtjeve za povećanjem zarada zaposlenih u MUP-u i UP i potpisivanjem Kolektivnog ugovora u što kraćem vremenu. Zaključci koji su, u formi zahtjeva, dostavljeni poslodavcu su sledeći: 
1. Povraćaj sredstava po osnovu obračuna na minuli rad oduzetih od aprilske zarade i nastavak obračuna zarade po starom sistemu; 

2. Povećanje zarade zaposlenima; 

3. Potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, kroz koji će se i u konačnom trajno riješiti pitanje beneficiranog radnog staža za sve policijske službenike. 
Odgovore po navedenim zahtjevima Glavni odbor Sindikata očekuje do 26.05.2022.godine do 15 časova. U slučaju neispunjenja navedenih zahtjeva, Glavni odbor Sindikata UP, će dana 27.05.2022.godine u vremenu od 12 do 13 časova ispred zgrade MUP-a, održati jednočasovni protest upozorenja, nakon čega će biti održana sjednica Glavnog odbora na kojoj će se donijeti odluka o daljim koracima. 
Cijeneći iskazanu volju  ministra Adžića da kroz dijalog nađemo najbolje rješenje za poboljšanje standarda policijskih službenika, naša očekivanja su da Ministarstvo finansija u najkraćem roku pronađe najbolja zakonska rješenja za ispunjenje naših zahtjeva, kroz zakonske modalitete. 


GLAVNI ODBOR SINDIKATA UPRAVE POLICIJE

Poštovane koleginice i kolege,

Sindikat uprave policije Crne Gore pokrenuo je inicijativu koja će bitno uticati na osnaživanje mlađe populacije, pojedinaca i cjelokupnog društva kroz edukativni program za najmlađe. U našem je interesu da djeca i omladina steknu određena znanja i vještine koje će ulivati sigurnost i volju za opstanak moralnog kompasa kako bi sjutra bili odgovorni i zreli ljudi.

Društveno odgovorne teme koje planiramo da plasiramo u javnost vezane su za preventivno sprečavanje mogućih problema i izazova sa kojima se pojedinci, porodice, pa i cijelo društvo mogu svakodnevno suočava i sukobljava na svim nivoima. Spoljni negativni uticaji kroz raznovrsne primamljive predloge i aktivnosti, na sve načine pokušavaju djecu i omladinu usmjeriti prema negativnom izazovu koji su suprotni od tradicionalno zdravih usmerenja, pa im na taj način pažnju odvlače u tom pravcu.

Riješeni smo da kroz besplatne edukativne priručnike koje planiramo da izradimo, na neki način djeci i omladini ukažemo na većinu životnih problema i negativnosti sa kojima se mogu susresti a koje su danas prisutne u društvu.

Prvi u nizu priručnika koji planiramo da izradimo je priručnik na temu “Osnovi i zadaci prve pomoći” a koji će biti distribuiran svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama širom Crne Gore. Priručnik sadrži elementarna saznanja i preporuka kako da se nekome spasi život i odlučno krene u tu borbu. Osnovni zadatak prve pomoći je očuvanje života i zdravlja djece i odraslih. Svaki čovjek treba da zna da prvu pomoć ukaže samom sebi ili drugoj osobi jer ona treba da bude pružena što prije, ne čekajuci dolazak stručnog osoblja.

Sve planirane projekte (droga i njena zavisnost, sajber kriminal i dr)  zamislili smo da budu podržani od privrednih društava širom Crne Gore sa dubokim uverenjem da će solidarnost afirmativno reagovati u cilju jačanja društvene zajednice kroz edukaciju najmlađih.

Izvršilac poslova za potrebe Sindikata uprave policije Crne Gore je kompanija “Draf” doo iz Podgorice.

Shodno sjednici održanoj dana 09. februara 2022. godine, članovi Glavnog odbora Sindikata Uprave policije, između ostalog, donijeli su Odluku o raspodjeli stambenih kredita u svim sindikalnim organizacijama Sindikata. Centralna komisija SUP za rješavanje stambenih potreba već priprema i objavljuje oglase gdje će se članovi Sindikata upoznati sa načinom prikupljanja dokumentacije i učešća na konkursu.

Pored navedene raspodjele, predmet rješavanja stambenih potreba obuhvata i dodjelu stambenih kredita za članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama i to 4 kredita po 6.000 eura, za članove Sindikata koji su stambeno pitanje riješili učešćem u programu Vlade Crne Gore – projekat “1000+” 4 kredita po 6.000 eura, shodno Pravilniku, takođe i isti broj i iznos stambenih kredita za članove Glavnog odbora.

Poštovani članovi

Obavještavamo vas da smo dobili Posebnu ponudu proizvoda i usluga Erste bankedizajniranu za članove Sindikata. Tim Erste banke se potrudio da ponuda koju nam prezentuju bude jasan pokazatelj njihovog opredjeljenja da sa klijentima grade dugoročna partnerstva i dabudu njihov stabilan oslonac u svim aktivnostima i planovima koji iziskuju finansijsku podršku.Želja im je da budu najbolji finansijski partner našim članovima i zato su primijenili nov način segmentacije i omogućili uslugu prilagođenu svakom klijentu u zavisnosti od specifičnih potreba i mogućnosti.Uveli su niz povoljnosti koje se odnose na kamatne stope kod različitih vrsta kredita i ukinuli limite za podizanje gotovine kod kredita za refinansiranje. Posebne sastanke, u zavisnosti od interesovanja članova, mogu organizovati u centrima i odjeljenima bezbjednosti po opštinama, kao i u filijalama Erste banke.

U prilogu se nalazi ponuda u pdf formatu

Sindikat Uprave policije

Poštovane koleginice i kolege,

obavještavamo vas da je za petak, 14. 1. 2022. g. u 10 časova u svečanoj sali MUP-a, zakazan prvi sastanak u vezi izrade Granskog kolektivnog ugovora za MUP i UP.

U prilogu se nalazi tekst predloga koji će biti predmet rasprave Radne grupe imenovane od strane ministra MUP-a. Svi koji žele da daju komentar ili konstruktivan predlog to mogu da urade dostavljanjem mail-a na: sindikatpolice@t-com.me i office@supcg.me

Predlog GKU – možete pogledati ovdje.

Sindikat Uprave policije

“Zaustaviti praksu da policajci moraju trpjeti nasilje”

Centar za pravnu zaštitu i edukaciju policijskih službenika Sindikata Uprave policije (CEPS) ukazao je na sve učestalije napade na službenike Uprave policije.

Policijski službenici su na braniku zaštite lične i imovinske sigurnosti građana i profesionalci koji svojim djelovanjem i vršenjem drugih povjerenih ovlašćenja žele da doprinesu što većem stepenu zaštite svih građana. Međutim, primjetno je da se u kontinuitetu povećava broj napada i ugrožavanja lične sigurnosti policijskih službenika, a nekada i članova njihovih porodica.

Jedan od takvih napada prilikom redovnog obavljanja policijskog posla, , dogodio se 21. decembra u Rožajama, kada je ozbiljno povrijeđen policajac Refik Dedejić, policijski službenik OB Rožaje, dok se nalazio na službenoj dužnosti.

Iz CEPS poručuju da javnost i institucije sistema moraju ozbiljno razmotriti bezbjednosne aspekte tog, ali i svih drugih slučajeva u kojima su, “nerijetko, čak u posljednjih nekoliko godina smrtno stradali policijski službenici prilikom obavljanja svog posla.”

“Sigurnost svakog građanina zavisi i od sigurnosti svakog policajca”

Želimo još jednom da kao tijelo Sindikata Uprave policije ukažemo svim donosiocima odluka ali i javnosti da sigurnost svakog građanina zavisi i od sigurnosti svakog policajca i da je potrebno da kao društvo zaštitimo svakog policijskog službenika kroz poboljšanje uslova u kojima rade veoma težak i odgovoran posao ali i da unaprijedimo legislativu kroz donošenje Posebnog kolektivnog ugovora i drugih neophodnih zakonskih rješenja.

CEPS će tokom 2022. godine pokrenuti široki društveni dijalog na stvaranju što boljih uslova za rad i povoljno penzionisanje policijskih službenika koji su “višedecenijskim mukotrpnim radom u interesu građana rizikovali svoje živote i zdravlje”, ali i sagledavanje realnih mogućnosti za izmjene odredaba Krivičnog zakonika kojima se još strože sankcionišu napadi i ugrožavanje službenika policije.

Sindikat će kroz svoje djelovanje na predlog Centra pomoći liječenje i oporavak našeg kolege Dedejića, a vjerujemo da će pravosudni organi u konkretnom slučaju preduzeti sve zakonske mjere da se učinilac napada što strože kazni kako bi se zaustavila započeta negativna praksa da policajci moraju da trpe nasilne akte kojima se ugrožavaju njihovi životi i zdravlje.

Poštovane koleginice i kolege,

Glavni odbor Sindikata Uprave policije je dana 05.11.2021. godine održao redovnu sjednicu na kojoj je najviše riječi bilo usmjereno da se od poslodavaca ( MUP-a i Vlade CG) traži  poboljšanje materijalnog položaja na način da se povećaju zarade zaposlenih, da se ubrza izrada kolektivnog ugovora, kao i da se obezbijede dodatna novčana sredstva za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih.

U odnosu na rasprave, Glavni odbor Sindikata je usvojio:

 1. Odluku da se Sindikat UP zaduži kod Zapad banke u ukupnom iznosu od 700.000 eura kako bi se izvršila nova raspodjela kreditnih sredstava u svim sindikalnim organizacijama. Odluku o pripadajućim novčanim sredstvima po sindikalnim organizacijama je potrebno donijeti prije nove godine, tako da bi se raspodjela mogla vršti poslije 15. januara 2022. godine.
 2. Odluku o isplati novčanih sredstava članovima Sindikata UP koji su u periodu od 01.01.2019. do 01.06.2021. godine pošli u penziju (sporazumnim prestankom radnog odnosa, odlaskomu u starosnu ili invalidsku penziju)  a do sada nisu riješavali stambeno pitanje i nisu koristili sredstva Stambenog fonda MUP-a, UP i SUP-a, u iznosu uloženih novčanih sredstava u Stambeni fond.
 3. Zaključak da Stručna služba Sindikata UP utvrdi broj članova Sindikata koji do sada nisu riješavali stambeno pitanje i nisu koristili sredstva Stambenog fonda MUP-a, UP i SUP-a,  a koji su  u periodu 2016. do 2019. godine pošli u penziju (sporazumnim prestankom radnog odnosa, odlaskomu starosnu ili invalidsku penziju) kako bi se sagledala mogućnost za isplatu uloženih novčanih sredstava u Stambeni fond.
 4. Zaključak da se što hitnije pokrene pregovarački proces za izradu Kolektivnog ugovora kako bi se isti potpisao prije nove godine, što je definisano članom 216. novog Zakona o unutrašnjim poslovima.
 5. Odluku o imenovanju  Ljiljane Vlahović i Miloša Šaranovića za članova Radne grupe za izradu GKU ispred Sindikata UP. Pregovarački tim reprezentativnih sindikata će zastupati Danilo Radunović – predsjednik Sindikata MUP-a, Mladen Šuškavčević – predsjednik Sindikata UP, Sonja Radonjić – koordinator i Miško Đuretić – član Radne grupe ispred Sindikata MUP-a.
 6. Odluku da se u sindikanim organizacijama u kojima su se stekli uslovi za sprovođenje izbora za sindikalnog predstavnika, pokrene postupak shodno Pravilniku o izborima u Sindikatu UP. Izbore je potrebno sprovesti u sindikalnim organizacijama CB Bar, GP Bar, OB Tivat, OB Ulcinj i OB Danilovgrad.   
 7. Odluku o imenovanju Centralne izborne komisije koja će sprovesti izbore u sindikalnim organizacijama gdje će se izbori sprovesti u sastavu: Radenko Simonović, Nenad Milikić, Borislav Čarapić, Aleksandar Mugoša i Veljko Maliković.
 8. Zaključak da se organizuje sastanak sindikalnih predstavnika iz Herceg Novog sa predstavnicima firme “Roaming” iz Nikšića u vezi njihove ponude za izgradnju stambenog objekta u Herceg Novom. Za koordinaciju zadužuje se Saša Radonjić – član Predsjedništva Sindikata UP. 
 9. Odluku kojom se potvrđuje povjerenje predsjedniku Sindikata UP dato na kongresu 12.08.2019.godine. Obzirom na nelegitimno pokrenutu peticiju-online, članovi Glavnog odbora su se javno izjasnili po pitanju povjerenja predsjedniku Mladenu Šuškavčeviću. Od prisutnih članova GO, za je glasalo 36, dva  člana su bila protiv, dok je jedan član bio uzdržan.

SIndikat Uprave policije

Dana 05.06.2021 god. u organizaciji Sindikalne organizacije Granične policije Herceg Novi i KDDK Herceg Novi  održan je II Memorijal dobrovoljnog davanja krvi  Milutin Leković Leka.Program memorijala je počeo polaganjem cvijeća na mjestu tragičnog događaja gdje je 15.12.2019 god. ubijen naš kolega. U prisustvu porodice Leković, brojnih kolega i građana cvijeće su položile delegacije SO GP Herceg Novi, KDDK Herceg Novi, Sindikata Uprave policije Crne Gore kao  veliki broj građana Herceg Novog. Polaganju cvijeća su  prisustvovali i članovi Glavnog odbora Sindikata Uprave policije u čije ime je vijenac položio predsjednik Sindikata Mladen Šuškavčević. 

20210605 092835
20210605 170956

                            Akcija dobrovoljnog davanja krvi je počela u 10 časova i trajala je do 15 časova.

20210605 111149

Predsjednik Sindikalne organizacije Granične policije Herceg Novi Igor Rmandić kaže da su izuzetno zadovoljni samom organizacijom, interesovanjem kao i krajnjim rezultatom akcije. Tokom prošlogodišnje akcije sakupljena je 61 jedinica krvi a ove godine je sakupljeno 65. Obzirom da veliki broj prijavljenih davalaca nije mogao da da krv jer nije prošao određeni vremenski rok nakon vakcine ili revakcine ovaj rezultat je za svako poštovanje. Rmandić se takođe zahvaljuje svim učesnicima akcije, kolegama i građanima, KDDK Herceg Novi na suorganizaciji kao i Sindikatu Uprave policije i svim pojedincima koji su pomogli u organizaciji ovogodišnjeg memorijala.   

20210605 121604
20210605 111033

                Završetak akcije dobrovoljnog davanja krvi nije značio i završetak memorijala posvećenog našem   kolegi Leki. U njegovo ime i spomen na njega organizatori memorijala su određenu količinu hrane i   pića donirali Udruženju samohranih majki iz Herceg Novog. Akcija je imala jako pozitivan odjek kako među stanovnicima Herceg Novog tako i u lokalnim i državnim medijima. Gostovanje u jutarnjem programu RTVHN može se pogledati na ovom linku  https://youtu.be/yCnDbmkDTVs?t=1439 Izvještaj RTVHN o samoj akciji može se pogledati ovdje https://youtu.be/2CMkW-IJQsA?t=5  Cjelokupna akcija je pokazala izuzetnu važnost zajedništva, humanosti i razumijevanja među ljudima. To su osobine koje bi trebale da nas krase i da nam budu vodilja u životu. Sindikat Uprave policije.

Poštovani članovi,

U prilogu možete preuzeti ponude za ljetovanje za 2021. godinu, uz mogućnost otplate na rate.

 Specijalna bolnica “Merkur” u Vrnjačkoj Banji za boravak i rehabilitaciju.

 • MERKUROV MEDICINSKI PAKET 
 • POST COVID REHABILITACIJU (PCR PA) I POST COVID HIPERBARIK REHABILITACIJU (PCHR PA) 

Kompanija Carine  Iberostar Bijela Park 4* i Iberostar Bijela Delfin 4*.

Kompanija DOO Elektrojug, Hotel Grbalj, Budva

DEBRA apartments, Zlatibor

Sindikat je mogućnosti da obezbijedi boravak-odmor na Zlatiboru u više mjesečnih rata.Broj rata zavisi od cijene aranžmana za kojeg se opredijelite, što se može dogovarati sa ponuđačem.Smještaj je u konfornim apartmanima čiji izgled možete pogledati u 3D na adresi: https://my.matterport.com/show/?m=m8268qEUjrF Ponuda sadrži više aranžmana ( pojedinačne, porodične i grupne) koje možete pogledati u prilogu.Boravak iz ponude je moguće ostvariti isključivo uz potvrdu koju izdaje Sindikat.Sve informacije oko smještaja Debra apartmani PR Dejan Braković +381 69 215 99 88 

Sindikat Uprave policije