Poštovani članovi, Prosleđujemo Vam, u cjelosti ponudu Erste banke za gotovinske kredite. ” Poštovani, sa zadovoljstvom Vas informišemo da je Erste banka, u cilju kvalitetne finansijske podrške klijentima u aktuelnoj situaciji, u ponudu uvrstila Erste gotovinski kredit sa hipotekom sa nizom novih povoljnosti.U prilogu ovog maila možete pronaći sve detalje gotovinskog kredita sa hipotekom, kreiranog za zaposlene u kompaniji koju predstavljate, a kojima su u aktuelnoj situaciji potrebna dodatna sredstva po povoljnijim uslovima i na duži rok. Osim kamatne stope koja je fiksna I dodatno niža, te rok otplate do 240 mjeseci, ovaj kredit karakteriše i povoljnost da banka do 30.6.2021. neće naplaćivati naknadu za obradu ovog kredita i da će umjesto klijenta snositi niz troškova: procjene nekretnine, notarskih ovjera, taksi za upis hipoteke, pribavljanja lista nepokretnosti, mjenice i upita u Kreditni registar CBCG. Vjerujemo da će Vaši kolege I zaposleni u ovoj ponudi za kredit, koji mogu iskoristiti i za refinansiranje postojećih obaveza, pronaći kvalitetno rješenje za konsolidovanje porodičnih budžeta i prevazilaženje eventualnih negativnih posljedica pandemije i mjera koje su je pratile. Sa zadovoljstvom ćemo Vam pružiti sve dodatne informacije i savjetodavnu podršku.U nadi da ćemo na obostrano zadovoljstvo nastaviti I produbiti kvalitetnu saradnju, srdačno Vas pozdravljam.” Za više informacija o Erste gotovinskom kreditu sa hipotekom pozovite 19991, kontaktirajte svog savjet-
nika za kredite, posjetite Vama najbližu filijalu Erste banke ili posjetite našu internet stranuwww.erste-bank.me. Sindikat Uprave policije.