Misija OEBS-a u Crnoj Gori, zajedno sa Upravom policije Crne Gore i Policijskom akademijom Danilovgrad, pokrenuli su kampanju javnog informisanja pod nazivom „Mi smo snaga tima – Za više žena u policiji“.
Kampanja je u toku i trajaće do 10. maja tekuće godine. 

 Načelnica Odsjeka za prevenciju i rad policije u zajednici, Tamara Pavićević i načelnik Odsjeka za zaštitu lica, imovine i detektivsku djelatnost, Dušan Baković, najavili su početak kampanje „Mi smo snaga tima – Za više žena u policiji“. (VIDEO)Cilj kampanje je da podigne svijest građana o koristima koje žene mogu donijeti u svim sektorima policije. IVANA pohađa JU Viša stručna škola POLICIJSKA AKADEMIJA – Danilovgrad (VIDEO)NIKOLINA radi u POSEBNOJ JEDINICI POLICIJE  (VIDEO)DIJANA – Inspektorka Kriminalističke policije (VIDEO)DANIJELA – Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja (VIDEO)SUZANA –  Odsjek za javni red i mir (VIDEO)DANKA radi u Sektoru granične policije (VIDEO)

“Istraživanja su pokazala da veća raznolikost, uključujući i žene, u policijskim jedinicama poboljšava profesionalizam i usluge koje policija pruža javnosti. Istraživanja, takođe, ukazuju na to da povećanje broja žena u policiji pomaže u izgradnji povjerenja javnosti, poboljšava reakcije policajaca na razne situacije, kao što su zadaci povezani sa polom, rodno-zasnovano nasilje, seksualni prestupi i slučajevi koji uključuju djecu. Takođe je utvrđeno da je veća vjerovatnoća da će policajke rješavati osjetljive i nestabilne situacije bez upotrebe fizičke sile, izbjegavajući tjelesne povrede – kazali su ranije u OEBS-u.” – Prenosi Pobjeda.

Sindikat Uprave policije.