Poštovane koleginice i kolege,

Glavni odbor Sindikata Uprave policije je dana 05.11.2021. godine održao redovnu sjednicu na kojoj je najviše riječi bilo usmjereno da se od poslodavaca ( MUP-a i Vlade CG) traži  poboljšanje materijalnog položaja na način da se povećaju zarade zaposlenih, da se ubrza izrada kolektivnog ugovora, kao i da se obezbijede dodatna novčana sredstva za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih.

U odnosu na rasprave, Glavni odbor Sindikata je usvojio:

  1. Odluku da se Sindikat UP zaduži kod Zapad banke u ukupnom iznosu od 700.000 eura kako bi se izvršila nova raspodjela kreditnih sredstava u svim sindikalnim organizacijama. Odluku o pripadajućim novčanim sredstvima po sindikalnim organizacijama je potrebno donijeti prije nove godine, tako da bi se raspodjela mogla vršti poslije 15. januara 2022. godine.
  2. Odluku o isplati novčanih sredstava članovima Sindikata UP koji su u periodu od 01.01.2019. do 01.06.2021. godine pošli u penziju (sporazumnim prestankom radnog odnosa, odlaskomu u starosnu ili invalidsku penziju)  a do sada nisu riješavali stambeno pitanje i nisu koristili sredstva Stambenog fonda MUP-a, UP i SUP-a, u iznosu uloženih novčanih sredstava u Stambeni fond.
  3. Zaključak da Stručna služba Sindikata UP utvrdi broj članova Sindikata koji do sada nisu riješavali stambeno pitanje i nisu koristili sredstva Stambenog fonda MUP-a, UP i SUP-a,  a koji su  u periodu 2016. do 2019. godine pošli u penziju (sporazumnim prestankom radnog odnosa, odlaskomu starosnu ili invalidsku penziju) kako bi se sagledala mogućnost za isplatu uloženih novčanih sredstava u Stambeni fond.
  4. Zaključak da se što hitnije pokrene pregovarački proces za izradu Kolektivnog ugovora kako bi se isti potpisao prije nove godine, što je definisano članom 216. novog Zakona o unutrašnjim poslovima.
  5. Odluku o imenovanju  Ljiljane Vlahović i Miloša Šaranovića za članova Radne grupe za izradu GKU ispred Sindikata UP. Pregovarački tim reprezentativnih sindikata će zastupati Danilo Radunović – predsjednik Sindikata MUP-a, Mladen Šuškavčević – predsjednik Sindikata UP, Sonja Radonjić – koordinator i Miško Đuretić – član Radne grupe ispred Sindikata MUP-a.
  6. Odluku da se u sindikanim organizacijama u kojima su se stekli uslovi za sprovođenje izbora za sindikalnog predstavnika, pokrene postupak shodno Pravilniku o izborima u Sindikatu UP. Izbore je potrebno sprovesti u sindikalnim organizacijama CB Bar, GP Bar, OB Tivat, OB Ulcinj i OB Danilovgrad.   
  7. Odluku o imenovanju Centralne izborne komisije koja će sprovesti izbore u sindikalnim organizacijama gdje će se izbori sprovesti u sastavu: Radenko Simonović, Nenad Milikić, Borislav Čarapić, Aleksandar Mugoša i Veljko Maliković.
  8. Zaključak da se organizuje sastanak sindikalnih predstavnika iz Herceg Novog sa predstavnicima firme “Roaming” iz Nikšića u vezi njihove ponude za izgradnju stambenog objekta u Herceg Novom. Za koordinaciju zadužuje se Saša Radonjić – član Predsjedništva Sindikata UP. 
  9. Odluku kojom se potvrđuje povjerenje predsjedniku Sindikata UP dato na kongresu 12.08.2019.godine. Obzirom na nelegitimno pokrenutu peticiju-online, članovi Glavnog odbora su se javno izjasnili po pitanju povjerenja predsjedniku Mladenu Šuškavčeviću. Od prisutnih članova GO, za je glasalo 36, dva  člana su bila protiv, dok je jedan član bio uzdržan.

SIndikat Uprave policije