Spremni smo da sačekamo predlog ministra za rješavanje problema obračuna. Do tada radimo ono što moramo.

Radi istine i tačnog informisanja policijskih službenika i šire javnosti, Sindikat Uprave policije želi upoznati sa sledećim:

Kako su u toku aktivnosti na iznalaženju modela kojim bi se obezbijedila nedostajuća novčana sredstava za zakonsku isplatu zarada policijskih službenika, (uvećanje koeficijenata po Kolektivnom ugovoru (KU) za 10% i isplata po odluci o dodatku na određenim radnim mjestima od 20%),  ministar Šaranović je sa sindikatima organizovao više radnih sastanaka. Tom prilikom ministar Šaranović je iskazao želju i spremnost za pronalaženje zakonskog modela kako bi policijski službenici februarsku zaradu primili po važećim regulativama. Kako bi pružili podršku, Sindikat UP je  prihvatio predlog ministra Šaranovića da učestvuje u budućim aktivnostima po ovom pitanju.

Sindikat UP je ranije KU već ispregovarao uvećanje koeficijenata 10%, što je i primijenjeno obračunom za januar 2024.god. Iskreno se nadamo da će se naći model i obezbijediti nedostajuća sredstva za isplatu zarada uvećanu za 20% po odluci Vlade, i u tom pravcu dajemo  punu podršku.

U vezi javnog nastupa predsjednika Nezavisni sindikat policije i iznošenja netačnih informacija u vezi KU iz kojeg i oni sami crpe benefite,  dovoljno je reći da nisu reprezentativni i u skladu sa odredbama Zakona o radu nisu mogli učestvovati u izradi ovog akta.

Takođe, Sindikat UP predstavlja više od 80% zaposlenih u MUP-u i neće dozvoliti da neko ko predstavlja 10% zaposlenih, vodi riječ, a posebno da iznosi netačne informacije koje nisu dobre za policijske službenike. Imamo snage i volje da rješavamo sve probleme na koje nailazimo. Saradnja sa predstavnicima NSP je nemoguća zbog njihovih javnih istupanja i iznošenja neistina na račun Sindikata UP. Njihovi javni istupi su očegledno usmjereni prema ličnim interesima jer su do skoro bili protivnici MUP-a.   

Sindikat UP se ne bavi medijskim nastupima da bi se to nekome dopalo već nastoji da riješi probleme sa kojima se susrijećemo. Na tome ćemo istrajati koristeći sve modele sindikalne borbe za prava zaposlenih.

Pokrenuta je i inicijativa za utvrđivanje minimuma procesa rada.