Sindikat Uprave policje Crne Gore organizuje XII Sportsko rekreativne susrete, na kojima će učešće uzeti takmičarske ekipe Uprave policije – članovi Sindikata. Sportska manifestacija će se održati od 16. do 19. maja 2024. godine u hotelskom kompleksu »Slovenska plaža« u Budvi.

Očekuje se dolazak prestavnika policijskih sindikata zemalja iz našeg okruženja.

Za zabavni program zaduženi su Andrijana Cvetković i Saša Miranović.

Sve ostale informacije ćemo naknadno objaviti.

Spremni smo da sačekamo predlog ministra za rješavanje problema obračuna. Do tada radimo ono što moramo.

Radi istine i tačnog informisanja policijskih službenika i šire javnosti, Sindikat Uprave policije želi upoznati sa sledećim:

Kako su u toku aktivnosti na iznalaženju modela kojim bi se obezbijedila nedostajuća novčana sredstava za zakonsku isplatu zarada policijskih službenika, (uvećanje koeficijenata po Kolektivnom ugovoru (KU) za 10% i isplata po odluci o dodatku na određenim radnim mjestima od 20%),  ministar Šaranović je sa sindikatima organizovao više radnih sastanaka. Tom prilikom ministar Šaranović je iskazao želju i spremnost za pronalaženje zakonskog modela kako bi policijski službenici februarsku zaradu primili po važećim regulativama. Kako bi pružili podršku, Sindikat UP je  prihvatio predlog ministra Šaranovića da učestvuje u budućim aktivnostima po ovom pitanju.

Sindikat UP je ranije KU već ispregovarao uvećanje koeficijenata 10%, što je i primijenjeno obračunom za januar 2024.god. Iskreno se nadamo da će se naći model i obezbijediti nedostajuća sredstva za isplatu zarada uvećanu za 20% po odluci Vlade, i u tom pravcu dajemo  punu podršku.

U vezi javnog nastupa predsjednika Nezavisni sindikat policije i iznošenja netačnih informacija u vezi KU iz kojeg i oni sami crpe benefite,  dovoljno je reći da nisu reprezentativni i u skladu sa odredbama Zakona o radu nisu mogli učestvovati u izradi ovog akta.

Takođe, Sindikat UP predstavlja više od 80% zaposlenih u MUP-u i neće dozvoliti da neko ko predstavlja 10% zaposlenih, vodi riječ, a posebno da iznosi netačne informacije koje nisu dobre za policijske službenike. Imamo snage i volje da rješavamo sve probleme na koje nailazimo. Saradnja sa predstavnicima NSP je nemoguća zbog njihovih javnih istupanja i iznošenja neistina na račun Sindikata UP. Njihovi javni istupi su očegledno usmjereni prema ličnim interesima jer su do skoro bili protivnici MUP-a.   

Sindikat UP se ne bavi medijskim nastupima da bi se to nekome dopalo već nastoji da riješi probleme sa kojima se susrijećemo. Na tome ćemo istrajati koristeći sve modele sindikalne borbe za prava zaposlenih.

Pokrenuta je i inicijativa za utvrđivanje minimuma procesa rada.

Na 10. sjednici Vlade Crne Gore donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika. Uredbom se uređuju grupe poslova i koeficijenti za zarade policijskih službenika zavisno od kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti i drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla. Koeficijenti se uvećavaju 10 %, čime će se omogućiti primjena odredaba Kolektivnog ugovora za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova i poboljšati materijalni status polciijskih službenika, što će dovesti do veće profesionalnosti i posvećenosti u vršenju policijskih poslova i poboljšanja rezultata rada Uprave policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova.

U prilogu dostavljamo naš predlog za uvećanje koeficijenata koji je Vlada danas usvojila. Najlepši poklon za Novu godinu za sve policijske službenike. Srećno nam bilo!

Sindikat Uprave Policije Crne Gore će i dalje raditi na stvaranju boljih uslova za sve zaposlene.

Poštovani​ članovi,


​zbog velikog interesovanja članov​a Sindikata koji su odlučili da pokrenu postupak protiv ​M​UP-a, radi naknade štete za neisplaćene troškove prevoza (period- oktobar 2008. – februar 2015​.god​ u prilogu dostavljam​o tekst punomoćja​ našeg pravnog zastupnika koji je predhodno potrebno popuniti i dostaviti u prostorijama Sindikata najkasnije do 20-tog decembra zbog daljeg postupka.

​kako se u velikom broju od strane zaposlenih u javnom sektoru i njihovih punomoćnika pripremaju tužbe, kao prethodni postupak prije podnošenja tužbe​ neophodno je pokrenuti predlo​g za mirno rješavanje sporova, jer je krajnji rok 31.12.2023. godine​ ​( zastara nastupa ​07. januar 2024.god.).

Pokretanje postupka za mirno rješavanje spora, radi prekida roka zastare, može se preduzeti bez rizika eventualnog stvaranja troškova za tužioce, kako bi se eventualno poslije toga podnijela tužba, s tim što, kao što vam je poznato, u slučaju negativnog ishoda sudskog postupka, mogu nastati i sudski troškovi za tužioce.

Članovi Sindikata koji su odlučili da uđu u postupak ​mirnog rješavanja radi naknade štete po ovom osnovu i žele da tuže preko Sindikata i njegovog pravnog zastupnika, treba da:
ispod teksta ov​og punomoćja napišu čitko svoje ime i prezime, JMB i potpišu se, a na drugom papiru da ostave svoje podatke – Ime i prezime, adresu na kojoj su živjeli u utuženom periodu (2008. – 2015.), da li su radili u cijelom ili dijelu tog perioda i kontakt telefon.

​Molimo da sa ovim upoznate sve kolege koji nisu članovi fb grupe, a žele da na ovaj način pokrenu postupak utuženja.


Za sva eventualna pojašnjenja, stojimo na raspolaganju.

Sindikat Uprave policije Crne Gore je, u periodu od 01. do 04. Juna 2023. godine organizovao XI Sportsko-rekreativne susrete članova Sindikata.

Sportska manifestacija ove godine organizovana je u Budvi, hotelski kompleks “Slovenska plaža”. Susretima je prisustvovalo preko 250 članova sindikata i 54 gosta, članova delegacija sindikata policija zemalja iz okruženja.

Učesnici XI Sportsko-rekreativnih susreta nadmetali su se u četiri takmičarske discipline i to: mali fudbal, odbojka, nadvalačenje konopa i streljaštvo (vazdušna puška). Osim takmičarskih disciplina učesnici su se nadmetali i u rekreativnim disciplinama i to: šah, bago, bacanje kugle i pikado.

Lijepo vrijeme, ugodan ambijent hotelskog kompleksa Slovenska plaža, solidni sportski tereni za sportsko nadmetanje doprinijeli su prijatnom i lijepom druženju svih učesnika ovih susreta. Sa zadovoljstvom ističemo činjenicu da je iz godine u godinu primjetno da je među učesnicima sportsko-rekreativnim susretima, sve više mladih ljudi, vrhunskih sportista, koji su svojim sportskim i atletskim vještinama a samim tim i vrhunskim ljudskim osobinama garant uspješnog razvoja i unapređenja rada, kako Uprave policije tako i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Otvaranje XI sportsko rekreativnih susreta upriličeno je dana 02.06.2023. godine u 9.00 časova na bazenu “Rondo”. Otvaranju igara su, pored učesnika i članova delagacija sindikata policija zemalja iz okruženja, prisustvovali predstavnici MUP-a i Uprave policije.

Na zadovoljstvo svih prisutnih, XI sportsko-rekreativne susrete Sindikata Uprave policije otvorio je Ministar MUP-a Filip Adžić. Tom prilikom ukazao je da policija predstavlja stub države i da mora biti iznad svih, neodoljiva od onih koji ne poštuju zakone Crne Gore.

Stoga, izlaganje Ministra Adžića prenosimo u cjelosti:

Poštovani predsjedniče Šuškavčeviću, uvaženi gosti sindikata policija iz okruženja, poštovane koleginice i kolege, čast i zadovoljstvo mi je da u ovako jednom neformalnom druženju i u malo opuštenijoj i za vas udobnijoj atmosferi imamo priliku i da se sretnemo i da popričamo, a vi priliku da provedete malo vremena sa svojim kolegama, sa svojim kolegama iz drugih država, da se još više zbližite, još više razvijate zajedništvo, kolektivni duh i da uvidite koliko u suštini zavisite jedni od drugih. Ono što predstavlja posebno zadovoljstvo je svakako što nakon godinu dana obavljanja ove funkcije mogu reći da smo napravili neke iskorake kada je poboljšanje materijalnog i tehničkog statusa policijskih službeni ka u pitanju.

Zaista se zahvaljujem predsjedniku sindikata ali i generalno svima vama na podršci koju smo imali u prethodnom periodu i na saradnji koju smo zaista imali i u izuzetno značajnom doprinosu koji smo dali da danas možemo reći da policijski službenici žive makar djelimično bolje ili makar djelimično dostojanstvenije nego li je to bio slučaj ranije. Ono što je uvaženi predsjednik rekao svakako je da smo stvorili uslove da samo svojim rezultatima možete doprinijeti da u budućem periodu i 2024. i 2025. godine obezbijedite sebi još veće dodatke na zaradu. Dakle, mi imamo situaciju da godišnje po svim međunarodnim i ovim statistikama koje dobijamo Crna Gora gubi otprilike oko dvije milijarde eura na korupciji. Ukoliko uspijemo to da spriječimo ukoliko uspijemo da zaustavimo i da kao u prvom kvartalu ove godine 225 miliona eura dobijemo više u budžetu samo smanjenjem korupcije u Crnoj Gori vjerujem da ćemo stvoriti uslove da i ove mogućnosti koje smo zakonski, potpisivanjem istorijskog Kolektivnog ugovora, za vas stvorili da dobijete taj dio dodatka na zarade koji vam zaista pripada. Ono što je vaš doprinos u prethodnom periodu je zaista nešto što se zaista mora cijeniti, mora istaći i u to ime ja želim svima vama, ali i ostalim kolegama koje danas nijesu sa nama, da čestitam, da vam se zahvalim na vašem doprinosu i da kažem da je zaista prava mjera patriotizma ono što ste vi radili, noseći časno svoju uniformu. Imali smo i one druge situacije kada su pojedinci zaista svojim nečasnim djelovanjem negdje i uprljali policijsku profesiju i doveli negdje u negativan kontekst sve ono što jeste posao koji obavljate ali na vama je da to ispravite, na vama je da pokažete da časnim i poštenim odnosom prema policijskoj uniformi zaista možete raditi ovaj posao dostojanstveno i onako kako se od vas očekuje. U to ime želim da poručim svima vama i da prenesemo i poruku i kolegama koje danas nijesu tu da svako onaj koji duži policijsku uniformu i ko duži policijsku značku, koji je čist pred zakonom mora biti iznad svakog u Crnoj Gori. Svaki pošteni građanin moraće da vas cijeni i svaki kriminalac moraće da vas se plaši i oću da se tako i ponašate i oću takav stav da zauzmete, jer to je ono što vam pripada, ko nosi uniformu taj je država, niko nema jači od države, ko god je pokušavao do sad da unizi policiju, da uništi Ministarstvo unutrašnjih poslova da unizi državne institucije radio je to sa razlogom, mi sa tom praksom prekidamo, na vama ostaje da zaista iznesete na pravi način policijski posao i pokažete da nema niko jači od vas u Crnoj Gori. Živjeli mi i neka vam je sa srećno, lijepo se družite i uživajte. Hvala“.

Uz konstataciju o svemu što je Sindikat Uprave policije uradio u prošloj godini, predsjednik Šuškavčević je iskazao veliku zahvalnost prema ministru zbog dosadašnjeg doprinosa na planu poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih. Tom prilikom predsjednik je ministru uručio prigodnu zahvalnicu.

Igre su svečano otvorene uz splet crnogorskih igara u izvođenju KUD “DUGA PODGORICA”

Do narednih XII sportsko rekreativnih susreta želimo Vam svu sreću na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu, uz poziv da uspješno izvršavamo sve povjerene profesionalne obaveze i zadatke, zajednički preduzmemo sve napore na rješavanju pitanja koji su od suštinskog značaja za status zaposlenih u MUP-u i Upravi policije.

Poštovane članice i članovi Sindikata Uprave policije, dana 21.04.2023. godine potpisan je Kolektivni ugovor za policijske službenike i zaposlene u MUP-u. Kroz i intezivne pregovore koje smo vodili na relaciji Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Sindikat Uprave policije i Sindikat MUP-a, uspjeli smo da usaglasimo tekst prvog Kolektivnog ugovora, što predstavlja veliki uspjeh Sindikata Uprave policije.

Kolektivnim ugovorom koji je potpisan bliže su definisane odredbe iz radno-pravnog odnosa i određene povoljnosti za policijske službenika i zaposlene u MUP-u, što do sada nije bio slučaj.

Potpisivanje Kolektivnog ugovora se može smatrati istorijskim ako se zna da se na njemu radilo punih 30-tak godina.

Ovim smo potvrdili naše opredjeljenje da radimo samo u interesu naših članova i svih zaposlenih u MUP-u.

U nastavku teksta možete pogledati kratak izvještaj o benefitima Prvog kolektivnog ugovora za policijske službenike i zaposlene u MUP-u.

Proces izrade i usaglašavanja teksta bio je dugotrajan i iscrpan.

Ipak smo uspjeli u našim nastojanjima da, nakon dugogodišnjeg napora,uz bezrezervnu pomoć i podršku ministra Adžića i njegovih saradnika, za vrlo kratak period usaglasimo i potpišemo jedan od najvažnijih akata za zaposlene.

Naše obaveze su sada još veće jer se pojedine odredbe moraju poboljšati, što će svakako predstavljati dodatan napor za naše pregovarače.

Napominjemo da Kolektivni ugovor stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu MUP-a, a što će desiti u toku nedjelje.

Izvještaj u vezi potpisivanja prvog Kolektivnog ugovora za policijske službenike

i zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Zadovoljstvo nam je što se možemo pohvaliti da smo, nakon višegodišnjih intenzivnih pregovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom finansija, uspjeli da usaglasimo tekst prvog kolektivnog ugovora za policijske službenike i zaposlene u MUP-u koji je potpisan 21.04.2023.godine. Obzirom da se radi o prvom kolektivnom ugovoru za policiju Crne Gore, ponosimo se činjenicom da smo “istrajali” da naši dugogodišnji napori daju dobar rezultat. Ovim činom smo uspješno zaokruži naša nastojanja da poboljšamo materijalni položaj zaposlenih i regulišemo prava iz radnog odnosa. Na zadovoljstvo svih nas, uspjeli smo da sa Poslodavcem dogovorimo tekst ugovora i potpišemo ovaj veoma važan dokument za sve zaposlene.

Slobodno možemo reći da je ovo istorijski čin i predstavlja veliki uspjeh Sindikata Uprave policije. U prilog tome ide i činjenica da sve policijske organizacije u okruženju imaju potpisane KU, pa je ova naša dugogodišnja upornost, uz punu podršku ministra Adžića, dovela do konačnog potpisivanja dokumenta koji je od izuzetnog značaja za zaposlene.

Nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora, mnoga prava iz radno-pravnog odnosa i povoljnosti za policijske službenike i zaposlene u MUP-u koja do sada nisu bila jasno definisana sa Opštim kolektivnim ugovorom i drugim ugovorima i pravnim aktima, a koja se tiču prava zaposlenih, definisana su ovim Kolektivnim ugovorom.

Benefiti koji se ostvaruju sa ovim KU su sledeći:

 • Zaposlenim kod Poslodavca koeficijenti složenosti poslova se dodatno uvećavaju za 10% počev od 01.01.2024.godine kroz izmjenu Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade, što znači da se zarada a sa tim i dodaci na zaradu u 2024.g. uvećavaju 10%.
 • Zavisno od makroekonomskih parametara i limita potrošnje, saglasno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Poslodavac će Vladi predložiti dodatno uvećanje koeficijenata za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova za minimum 10% za 2025.godinu.
 • Novina je da ovim KU policijski službenici ostvaruju pravo na 32 prekovremena sata rada na mjesečnom nivou, što je u odnosu na dosadašnji obračun do 21 prekovremeni sat značajan uspjeh, posebno za kolege koji svakodnevno ostvaruju te sate.
 • Uvedena je novina da se za dvokratni rad zaposlenih (radno angažovanje sa prekidom), na istim poslovima i radnom mjestu, zaposleni može angažovati samo uz njegov pristanak.
 • Dužina trajanja godišnjeg odmora i slobodnih dana koja se uređuje prema dužini radnog staža,  uvećana je u većini odredbi koje su do sada bile definisane drugim aktima.
 • Novina je dodatak na osnovnu zaradu za vrijeme pripravnosti kod kuće koji zaradu uvećava 10% od satnice.
 • Novina je dodatak na osnovnu zaradu za rad nedeljom koji zaposlenima koji budu angažovani za rad nedeljom zaradu uvećava 80%, ali ne i zaposlenima čija priroda posla zahtijeva rad u smjenama.
 • Dodatak na osnovnu zaradu, uvećan je po osnovu noćnih sati sa 140% na 150%.
 • Dodatak na osnovnu zaradu, uvećan je po osnovu prekovremenih sati sa 140% na 150%.
 • Dodatak na osnovnu zaradu, uvećan se po osnovu ostvarenih sati prekovremenog noćnog rada sa 180% na 200%.
 • Novina je dodatak na osnovnu zaradu zaposlenog po osnovu:
 • naučnog zvanja doktor nauka – 1,20 obr.vrijednosti koeficijenta, ili 108,00€;
 • naučnog zvanja magistar nauka/master – 0,80 obr.vrijednosti koeficijenta, ili 72,00€
 • Novina je da je utvrđena obaveza Poslodavca da zaposlenom mora isplatiti jubilarnu nagradu koju su stekli za 10 godina – 1,2 obr.vrijednosti koeficijenta, ili 108,00€, za 20 godina – 2,4 obr.vrijednosti koeficijenta, ili 213,00€, za 30 godina – 3,6 obr.vrijednosti koeficijenta, ili 324,00€ i za 40 godina – 4,8 obr.vrijednosti koeficijenta, ili 432,00€.
 • Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme spriječenosti za rad u visini 90% od osnova za naknadu utvrđenu zakonom (do sada je to bilo 85%).
 • Zaposlenom kojem Poslodavac obezbijeđuje pomoć u raznim slučajevima propisani zakonom, značajno su uvećani od dosadašneg obračuna.
 • Uvedena je obaveza da Poslodavac reprezentativnom sindikatu uplaćuje novčani iznos od najmanje 300.000€ na godišnjem nivou za podršku u rješavanju stambenih potreba zaposlenih.
 • Uvedena je obaveza da se za dodatak za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima koji se propisuje aktom Vlade, mijenja i dopunjava uz saglasnost sa reprezentativnim sindikatom. U tom pravcu je već dogovoreno da Sindikat uputi Poslodavcu dopis za izmjenu odnosno dopunu organizacionih jedinica koje bi trebale da primaju Specijalni dodatak u određenom iznosu.
 • Zaposleni koji izgubi život u obavljanju ili povodom obavljanja službe ili u slučaju teške povrede koja ima za posledicu trajnu invalidnost, Poslodavac preuzima obavezu da supružniku ili djeci zaposlenog riješiti stambenu potrebu.
 • Poslodavac je dužan da policijskom službeniku obezbijediti besplatnu pravnu pomoć u slučaju da se protiv njega od strane nadležnog državnog organa pokrene krivični postupak zbog upotrebe sredstava prinude, u slučaju kada je utvrđeno da nije došlo do prekoračenja upotrebe sredstava prinude.
 • Uvedena je novina da će reprezentativni sindikat u narednom periodu pregovarati sa Poslodavcem o izradi novog Pravilnika o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju.

Ovo je prvi ugovor kojim se bliže definišu prava policijskih službenika i zaposlenih u MUP-u. Sindikat Uprave policije je prilikom njegove višegodišnje izrade uložio velik trud i rad i dao ogroman doprinos u ostvarivanju navedenih benefita. Posebno smo ponosni što smo definisali povećanje koeficijenata za 2024 i 2025 godinu minimum 10% po godini.

Kako u naredne 3 godine imamo definisane uslove penzionisanja, a ovim ugovorom se nije mogla definisati otpremnina jer tu odluku donosi Vlada, Sindikat Uprave policije je već uputio predlog da se otpremnina policijskih službenika definiše kao posebna odluka.

Na kraju koristimo priliku da se zahvalimo svima koji su na bilo koji način dali doprinos u izradi teksta prvog Kolektivnog ugovora za zaposlene u MUP-u.

Posebnu zahvalnost za doprinos na realizaciji zahtjeva Sindikata Uprave policije dugujemo ministru Filipu Adžiću koji je od dana dolaska na tu funkciju, uvažio naše napore za izradu Kolektivnog ugovora i uvećanje zarada zaposlenih.

Ogroman doprinos realizaciji naših zahtjeva dao je i ministar Aleksandar Damjanović, službenica Olga Uskoković, sekretar MUP-a Mirko Kovačević i šefica Kabineta Kristina Đukanović.

Takođe, koristimo priliku da se zahvalimo na zalaganju i podršci u realizaciji izrade teksta ovog ugovora članovima radne grupe ispred MUP-a, g-dinu Mersudinu Grediću, g-đi Sonji Radonjić i g-dinu Herminu Šabotiću.

Povodom istupanja Nezavisnog sindikata policije i njegovog predsjednika Igora Rmandića u prethodnim danima protiv naših kolega zaposlenih u Direkciji za finansijske poslove MUP-a, Sindikat Uprave policije je, na sjednici Glavnog odbora, jednoglasno usvojio zaključak, u odnosu na istupanja Nezavisnog sindikata policije i tim povodom dajemo sledeće obavještenje:

Koleginice i kolege koje rade na obradi zarada sve predviđene zadatke, pa i one koje se odnose na obradu članarine za Sindikate i druge poslove, obavljaju savjesno i shodno Zakonu. Posebno ukazujemo da se radi o našim kolegama i koleginicama koji imaju višedecenijski staž i da nikada nijesu zloupotrijebili ovlašćenja koja imaju, u ovom Sindikatu, a tiču se rada. I sam predsjednik Rmandić, dok je bio član i predstavnik najzačajnih organa ovog Sindikata, zna da su ovi naši navodi istiniti.

Nije prvi put da Nezavisni sindikat policije i njegov predsjednik u javnost iznose neistine, pa samim tim iskrivljuju se činjenice o uspjesima i rezultatima rada Sindikata Uprave policije, što je lako dokazivo.

Očigledno je da zarad lične promocije i promocije sindikata kojeg predstavlja, Igor Rmandić iznosi ovakve neistinite navode i optužbe protiv naših kolega zaposlenih u Direkciji za finansijske poslove MUP-a koji se ne stavljaju na ničiju stranu kada su u pitanju poslovi iz njihovog djelokruga rada.

Sindikat Uprave policije.

MFI Labor je prepoznata na finansijskom tržištu  kao nova kreditna organizacija koja nudi nove i povoljne mogućnosti kreditiranja, prilagodjene individualnim mogućnostima svakog klijenta.

MFI Labor je napravila saradnju sa više od 300 sindikata i sindikalnih organizacija sa ciljem da se članovima sindikata ponudi najkvalitetnija paleta kreditnih proizvoda, sa brzim odobravanjem kredita u banci kod koje članovi već primaju platu, bez gubljenja vremena, mijenjanja i prenošenja plate na druge banke.

MFI Labor je za članove sindikata omogućila beskamatno kreditiranje kod velikog broja prodavaca, za kupovinu robe široke potrošnje, od namještaja, tehnike, hemije, gradjevinskog materijala, medicinskih usluga i sl.( u prilogu mejla je katalog prodavaca  koji se permanento uvećava).

Posebno ističemo brzi keš kredit u iznosu do 1500 eura na godinu dana, koji se isplaćuje u roku 24 sata od odobravanja kredita.

MFI Labor stoji na raspolaganju svakom sindikatu ili sindikalnoj organizacija da zajedno sa njima napravimo mogućnosti i način kreditne podrške u skladu sa specifičnostima branše koju dati sindikat predstavlja.

Dugoročni i partnerski odnos želimo da gradimo i stvaramo, jer spremni smo da saslušamo, predložimo ideje i budemo dio rešenja.

Uvijek na usluzi, uvijek u kontaktu

MFI Labor DOO
Vuka Karadžića 5, Podgorica

Kontakt:
Nenad Radulović 067 233 353
Aleksandar Žutković 069 153 729
Veselin Vukotić 067 139 973

Poštovane koleginice i kolege,

Sindikat Uprave policje je u toku 2022.godine sproveo i realizovao edukativni projekat za djecu osnovnih škola širom Crne Gore prilikom kojeg je izrađeno i podijeljeno više od 25.000 brošura sa osnovnim preporukama za zaštitu od povreda i pružanje prve pomoći. Tom prilikom postignuti su su izuzetni rezultati koji se ogledaju u kompletnoj distribuciji priručnika na području čitave Crne Gore, u školama i sportskim klubovima kojom prilikom smo dobili zahvalnost i podršku svih institucija gdje su iste podijeljene. Realizaciju kompletnog projekta omogućili su kompanije tj partneri Sindikata UP širom Crne Gore. Realizaciju izrade i distribucije našeg prvog projekta “Osnovi i zadaci prve pomoći” za Sindikat sprovela je firma DRAF iz Podgorice.

Sindikat uprave policije Crne Gore pokreće novi projekat koji će bitno uticati na osnaživanje mlađe populacije, pojedinaca i cjelokupnog društva kroz edukativni program za najmlađe. U našem je interesu da djeca i omladina steknu određena znanja i vještine koje će ulivati sigurnost i volju za opstanak moralnog kompasa kako bi sjutra bili odgovorni i zreli ljudi

Društveno odgovorne teme koje plasiramo u javnost vezane su za preventivno sprečavanje mogućih problema i izazova sa kojima se pojedinci, porodice, pa i cijelo društvo mogu svakodnevno suočavati i sukobljavati na svim nivoima. Riješeni smo da kroz besplatne edukativne priručnike to i omogućimo.

Novi projekat “Internet bezbjednost i mladi” tema je priručnika u 2023. godini koja se sprovodi u cilju zaštite identiteta djece i omladine koja će ih u značajnoj mjeri edukovati.

Ponosni smo na podršku svih privrednih subjekata koji su podrškom pokazali društvenu odgovornost i na taj način bitno uticali na uspješnost ostvarivanja našeg cilja – EDUKOVANA OMLADINA, SIGURNIJE DRUŠTVO!

Sve planirane projekte (Droga i zavisnost, Sajber criminal, Kocka i zavisnost i dr) zamislili smo da budu podržani od privrednih društava širom Crne Gore sa dubokim uverenjem da će solidarnost afirmativno reagovati u cilju jačanja društvene zajednice kroz edukaciju najmlađih.

Izvršilac poslova za ove potrebe Sindikata uprave policije Crne Gore je kompanija “Draf” doo iz Podgorice.

Nastavljeni pregovori reprezentativnih sindikata sa ministrom Damjanovićem u vezi zahtjeva Sindikata Uprave policije. Nadamo se ispunjavanju naših zahtjeva u maksimalno mogućoj mjeri i dugo očekivanom uvećanju zarada za policijske službenike koja ći biti ne manja od 20% na postojeće koeficijente uz obavezu da se GKU u narednom periodu planira novo uvećanje. Takođe se planira potpisivanje KU zaključno sa 31.12.2022. godine.

Objava na sajtu Ministarstva finansija.