MFI Labor je prepoznata na finansijskom tržištu  kao nova kreditna organizacija koja nudi nove i povoljne mogućnosti kreditiranja, prilagodjene individualnim mogućnostima svakog klijenta.

MFI Labor je napravila saradnju sa više od 300 sindikata i sindikalnih organizacija sa ciljem da se članovima sindikata ponudi najkvalitetnija paleta kreditnih proizvoda, sa brzim odobravanjem kredita u banci kod koje članovi već primaju platu, bez gubljenja vremena, mijenjanja i prenošenja plate na druge banke.

MFI Labor je za članove sindikata omogućila beskamatno kreditiranje kod velikog broja prodavaca, za kupovinu robe široke potrošnje, od namještaja, tehnike, hemije, gradjevinskog materijala, medicinskih usluga i sl.( u prilogu mejla je katalog prodavaca  koji se permanento uvećava).

Posebno ističemo brzi keš kredit u iznosu do 1500 eura na godinu dana, koji se isplaćuje u roku 24 sata od odobravanja kredita.

MFI Labor stoji na raspolaganju svakom sindikatu ili sindikalnoj organizacija da zajedno sa njima napravimo mogućnosti i način kreditne podrške u skladu sa specifičnostima branše koju dati sindikat predstavlja.

Dugoročni i partnerski odnos želimo da gradimo i stvaramo, jer spremni smo da saslušamo, predložimo ideje i budemo dio rešenja.

Uvijek na usluzi, uvijek u kontaktu

MFI Labor DOO
Vuka Karadžića 5, Podgorica

Kontakt:
Nenad Radulović 067 233 353
Aleksandar Žutković 069 153 729
Veselin Vukotić 067 139 973