Povodom istupanja Nezavisnog sindikata policije i njegovog predsjednika Igora Rmandića u prethodnim danima protiv naših kolega zaposlenih u Direkciji za finansijske poslove MUP-a, Sindikat Uprave policije je, na sjednici Glavnog odbora, jednoglasno usvojio zaključak, u odnosu na istupanja Nezavisnog sindikata policije i tim povodom dajemo sledeće obavještenje:

Koleginice i kolege koje rade na obradi zarada sve predviđene zadatke, pa i one koje se odnose na obradu članarine za Sindikate i druge poslove, obavljaju savjesno i shodno Zakonu. Posebno ukazujemo da se radi o našim kolegama i koleginicama koji imaju višedecenijski staž i da nikada nijesu zloupotrijebili ovlašćenja koja imaju, u ovom Sindikatu, a tiču se rada. I sam predsjednik Rmandić, dok je bio član i predstavnik najzačajnih organa ovog Sindikata, zna da su ovi naši navodi istiniti.

Nije prvi put da Nezavisni sindikat policije i njegov predsjednik u javnost iznose neistine, pa samim tim iskrivljuju se činjenice o uspjesima i rezultatima rada Sindikata Uprave policije, što je lako dokazivo.

Očigledno je da zarad lične promocije i promocije sindikata kojeg predstavlja, Igor Rmandić iznosi ovakve neistinite navode i optužbe protiv naših kolega zaposlenih u Direkciji za finansijske poslove MUP-a koji se ne stavljaju na ničiju stranu kada su u pitanju poslovi iz njihovog djelokruga rada.

Sindikat Uprave policije.