Misija OEBS-a u Crnoj Gori, zajedno sa Upravom policije Crne Gore i Policijskom akademijom Danilovgrad, pokrenuli su kampanju javnog informisanja pod nazivom „Mi smo snaga tima – Za više žena u policiji“.
Kampanja je u toku i trajaće do 10. maja tekuće godine. 

 Načelnica Odsjeka za prevenciju i rad policije u zajednici, Tamara Pavićević i načelnik Odsjeka za zaštitu lica, imovine i detektivsku djelatnost, Dušan Baković, najavili su početak kampanje „Mi smo snaga tima – Za više žena u policiji“. (VIDEO)Cilj kampanje je da podigne svijest građana o koristima koje žene mogu donijeti u svim sektorima policije. IVANA pohađa JU Viša stručna škola POLICIJSKA AKADEMIJA – Danilovgrad (VIDEO)NIKOLINA radi u POSEBNOJ JEDINICI POLICIJE  (VIDEO)DIJANA – Inspektorka Kriminalističke policije (VIDEO)DANIJELA – Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja (VIDEO)SUZANA –  Odsjek za javni red i mir (VIDEO)DANKA radi u Sektoru granične policije (VIDEO)

“Istraživanja su pokazala da veća raznolikost, uključujući i žene, u policijskim jedinicama poboljšava profesionalizam i usluge koje policija pruža javnosti. Istraživanja, takođe, ukazuju na to da povećanje broja žena u policiji pomaže u izgradnji povjerenja javnosti, poboljšava reakcije policajaca na razne situacije, kao što su zadaci povezani sa polom, rodno-zasnovano nasilje, seksualni prestupi i slučajevi koji uključuju djecu. Takođe je utvrđeno da je veća vjerovatnoća da će policajke rješavati osjetljive i nestabilne situacije bez upotrebe fizičke sile, izbjegavajući tjelesne povrede – kazali su ranije u OEBS-u.” – Prenosi Pobjeda.

Sindikat Uprave policije.

Poštovani članovi, Prosleđujemo Vam, u cjelosti ponudu Erste banke za gotovinske kredite. ” Poštovani, sa zadovoljstvom Vas informišemo da je Erste banka, u cilju kvalitetne finansijske podrške klijentima u aktuelnoj situaciji, u ponudu uvrstila Erste gotovinski kredit sa hipotekom sa nizom novih povoljnosti.U prilogu ovog maila možete pronaći sve detalje gotovinskog kredita sa hipotekom, kreiranog za zaposlene u kompaniji koju predstavljate, a kojima su u aktuelnoj situaciji potrebna dodatna sredstva po povoljnijim uslovima i na duži rok. Osim kamatne stope koja je fiksna I dodatno niža, te rok otplate do 240 mjeseci, ovaj kredit karakteriše i povoljnost da banka do 30.6.2021. neće naplaćivati naknadu za obradu ovog kredita i da će umjesto klijenta snositi niz troškova: procjene nekretnine, notarskih ovjera, taksi za upis hipoteke, pribavljanja lista nepokretnosti, mjenice i upita u Kreditni registar CBCG. Vjerujemo da će Vaši kolege I zaposleni u ovoj ponudi za kredit, koji mogu iskoristiti i za refinansiranje postojećih obaveza, pronaći kvalitetno rješenje za konsolidovanje porodičnih budžeta i prevazilaženje eventualnih negativnih posljedica pandemije i mjera koje su je pratile. Sa zadovoljstvom ćemo Vam pružiti sve dodatne informacije i savjetodavnu podršku.U nadi da ćemo na obostrano zadovoljstvo nastaviti I produbiti kvalitetnu saradnju, srdačno Vas pozdravljam.” Za više informacija o Erste gotovinskom kreditu sa hipotekom pozovite 19991, kontaktirajte svog savjet-
nika za kredite, posjetite Vama najbližu filijalu Erste banke ili posjetite našu internet stranuwww.erste-bank.me. Sindikat Uprave policije.

Danas, 15.12.2020. god. navršila se godina dana od tragične pogibije našeg kolege Leković Milutina. Kolega Leković je život izgubio na službenom zadatku, obavljajući ovaj častan, ali vrlo rizičan posao. Još jednom smo, ovog puta na najteži mogući način, shvatili koliko je ovaj posao težak i opasan.
Ubice našeg kolege Lekovića se nalaze u zatvoru, suđenje je u toku, a mi se nadamo pravednoj ali i najstrožijoj kazni za ovaj gnusni zločin.
Porodica kolege Lekovića i kolege iz Sindikata Granične policije Herceg Novi su danas obišli mjesto tragičnog događaja gdje su položili cvijeće i upalili svijeće.

Predsjednik Mladen Šuškavčević je na osnovu člana 36 Statuta Sindikata Uprave policije Crne Gore i Zaključka sa sjednice Glavnog odbora održane 09.10.2020.godine, donio Odluku o raspisivanju izbora u sindikalnim organizacijama čijim predstavnicima ističe mandat, kao i u sindikalnim organizacijama koje su novoformirane shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, i to u:

 • Sektor policije opšte nadležnosti
 • Sektor specijalne policije
 • Sektor kriminalističke policije
 • Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije
 • Sektor granične policije u sjedištu
 • Forenzički centar
 • Granična policija Rožaje
 • Granična policija Bijelo Polje
 • Granična policija Bar
 • Centar bezbjednosti Podgorica – Odjeljenje bezbjednosti policije
 • Centar bezbjednosti Podgorica – Odjeljenje bezbjednosti kriminalističke policije
 • Centar bezbjednosti Berane
 • Centar bezbjednosti Herceg Novi
 • Centar bezbjednosti Pljevlja
 • Odjeljenje bezbjednosti  Danilovgrad
 • Odjeljenje bezbjednosti  Kolašin
 • Odjeljenje bezbjednosti  Cetinje
 • Odjeljenje bezbjednosti  Andrijevica
 • Odjeljenje bezbjednosti  Plav
 • Odjeljenje bezbjednosti  Kotor
 • Odjeljenje bezbjednosti  Žabljak
 • Odjeljenje bezbjednosti  Mojkovac
 • Odjeljenje bezbjednosti  Kolašin
 • Stanica policije Plužine
 • Stanica policije Šavnik

Pozivamo članove Sindikata, shodno članu 13 stav 2 Pravilnika o izborima u Sindikatu Uprave policije Crne Gore, da svaki član sindikalne organizacije može predlagati ili istaći svoju kandidaturu (birati ili biti biran) za nosioce funkcija u organe i tijela sindikalne organizacije.

Sindikat Uprave policije.

PRIMIRI SE NIODKUDE I NE PRIJETI PRAZNOM PUŠKOM ČASNOJ CRNOGORSKOJ POLICIJI

 Reagovanje na izjavu izvjesnog Srećka Crnogorca u kojoj pripadnicima policije prijeti otkazima i težim sankcijama

 Povodom neprimjerene i ničim izazvane izjave izvjesnog Srećka Crnogorca, objavljenoj na društvenim mrežama, a što su prenijeli i neki mediji, u kojoj je komentarisao koktel održan povodom proslave Dana unutrašnjih poslova i pripadnicima policije uputio i prijetnje „trajnim gubitkom službe“ kao „najmanjom sankcijom koju mogu očekivati”, imamo potrebu da javnost obavijestimo sljedeće:

Kao sindikalna organizacija koja štiti prava pripadnika Uprave policije, najoštrije osuđujemo prijetnje upućene policijskim starješinama i službenicima upućenih od strane osobe koja nema nikakav legitimitet da komentariše policiju sa profesionalnog aspekta, i izražavamo zabrinutost što se ovakvoj izjavi uopšte pridala makar i stidljiva medijska pažnja.

Izvjesni Srećko Crnogorac nema ni znanje, ni stručnost ni legitimitet da bi mogao sebi da da za pravo da komentariše susret policijskih starješina pa makar to bila i svečana prilika kao što je koktel povodom vlastitog praznika. Još manje Crnogorac, kao neko ko nije izabrani predstavnik naroda, ima pravo i legitimet da sa pozicije filozofa i politikologa, kako se predstavlja u javnosti, uopšte komentariše policijske aktivnosti i da samim tim i izvrće prirodu ovog svečanog čina održanog na javnom i svima dostupnom mjestu, nazivajući ga tajnim.

Sramotno je što uopšte spominje „paralelne strukture“ u smislu policije kao dijela službe bezbjednosti, kada odlično znamo kakva je paralelna struktura postojala devedesetih godina, ko je bio njen mentor i zagovornik u Crnoj Gori, sa kojom skrivenom i opasnom agendom je bila formirana i kuda bi djelovanje te paravojne formacije tada odvelo da je crnogorska policija nije u tome spriječila.

Uprava policije Crne Gore je bila i ostala časna služba, a policijske starješine, kojima Crnogorac uz neprimjerene komentare date bez ikakvih kompetencija još i nezakonito prijeti, iako nova Vlada još uvijek nije formirana i on još uvijek nije sjeo ni u jednu zvaničnu fotelju, su dugogodišnje starješine koji su odgovorni i časni pojedinci, profesionalci koji su brinuli i brinu o bezbjednosti i dobrobiti svih građana naše domovine Crne Gore.

Rad policije je, kroz više uspostavljenih mehanizama kontrole, javan i podložan kritici i odgovornosti, pa se postavlja pitanje čega se to Crnogorac plaši? Ako se plaši da starješine i policijski službenici neće trpjeti nezakonite namjere i najave otkaza i težih posljedica, u pravu je i ima čega da se plaši. Na svaki pokušaj progona zaposlenih u policiji Sindikat Uprave policije će odgovoriti masovnim izlaskom na ulice i otkazivanjem poslušnosti bahatim pojednicima.

Crnogorska policija će uvijek poštovati slovo zakona i neće dozvoliti da se sa njom postupa na nečastan, nezakonit i sramotan način kako to zdušno najavljuje i obećava Crnogorac. Mi mu ovim putem pak obećavamo da će svaki pripadnik crnogorske policije biti maksimalno pravno i na svaki drugi legitiman način zaštićen i da progon časnih policijskih službenika i službenica neće uspjeti.

Crnogorcu poručujemo i da bi bilo primjereno da objave koristi za bavljenje svojim poslom, ma koji on bio, uz nadu da društvene mreže ubuduće neće uzurpirati teorijama zavjere o tajnama i doušnicima kada policijske starješine nakon koktela budu održavale redovne kolegijume.

Davno je crnogorski državnik, pjesnik i filozof Petar Petrović Njegoš rekao: „ Kome zakon leži u topuzu tragovi mu smrde nečovještvom“.

Poštovani clanovi,

Obavještavamo Vas da je Sindikat Uprave policije, za svoje članove i članove njihovih porodica sklopio Ugovore po povoljnim uslovima (otplata na više mjesečnih rata) za ljetovanje preko sljedećih hotelsko turističkih preduzeća: hotel Adria Šušanj, hoteli Delfin i Park u Bijeloj, hotel resort Gacka – Imanje Rakočević, hotel Bip Budva, hotel Regina Jelena Budva, hotel Sato Sutomore, hotel Soa Žabljak.  

Zainteresovani članovi za korišćenje usluga u gore navedenim hotelskim preduzećima u predstojećoj ljetnjoj turističkoj sezoni će sami direktno preko telefonskih brojeva, datim u okviru ponuda vršiti rezervacije i ukoliko bude potrebno potvrdu rezervacije, a samim tim će biti u obavezi da prije početka korišcenja usluga na recepciji hotela dostave Potvrdu ovjerenu od strane Sindikata Uprave policije, kao dokaz o članstvu i kreditnoj sposobnosti.

Navedene ponude koje se ostvaruju putem izdavanja potvrda Sindikata za pružene usluge hotelijera uz mogućnost otplate na mjesečne rate, treba se imati u vidu zakonom utvrđena visina mogućeg zaduženja članova Sindikata, odnosno da plata zaposlenog nije opterećena više od 1/2 iznosa. 

Sindikat Uprave policije.

Sindikat Uprave policije Crne Gore i novoformirano tijelo Sindikata “Centar za pravnu zaštitu policijskih službenika/ca” organizovali su Međunarodnu konferenciju na temu „Pravna zaštita policijskih službenika i zaštita njihovog integriteta“,dana 06.11.2019.god. u hotelu „Ramada“ u Podgorici. Cilj konferencije je iznalaženje bolje sudske prakse, veće zaštite policijskih službenika u obavljanju radnih zadataka i strožije kaznene politike protiv počinilaca krivičnih djela u okviru zakonskih normi.

3

Na Konferenciji su prisustvovali pomoćnik direktora Uprave policije g-din Nikola Janjušević, rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva g-đa Ljiljana Klikovac sa stručnim saradnicima, predsjednica

Osnovnog suda g-đa Željka Jovović sa stručnim saradnicima, predsjednik Vijeća za prekršaje g-din Milivoje Rašović sa stručnim saradnicima, predsjednik Savjeta za kontrolu rada policije g-din Aleksandar Saša Zeković, Predstavnik Instituta Alternativa, g-đa Dina Bajramspahić, predsjednik Sindikata Uprave policije g-din Mladen Šuškavčević sa svojim saradnicima, Moderator, a ujedno i predsjednik Centra za pravnu zaštitu policijskih službenika/ca – Slavko Milić.

Svojim učešćem su takođe uveličali ovaj događaj predstavnici Sindikata policije Republika Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Rumunije.

Između ostalog, donijeti su sledeći zaključci:

– Neophodno je sprovoditi edukacije o pravima policijskih službenika/ca prilikom njihovog učešća u sudskim postupcima;
– Neophodno je inicirati da se od nadležnih pravosudnih organa pribave podaci o broju optuženih i osuđenih učinilaca krivičnih djela na štetu policijskih službenika/ca;
– Što hitnije pristupiti analitičkom praćenju i metodološkoj analizi u odnosu na krivično pravnu zaštitu policijskih službenika/ca uz navođenje konkretnih slučajeva napada na OPS UP Crne Gore;
– Da se uspostavi saradnja sa Odjeljenjem za medije Uprave policije oko većeg stepena uvida opšte javnosti u vezi sa napadima na policijske službenike/ce;
– Iniciranje zakonodavnih rješenja da se prilikom krivičnih djela u vezi sa napadima na OPS ne zahtijeva da pred osumnjičenim pružaju lične podatke, posebno o adresi stanovanja;
-Da nadležno tijelo SUP Podgorica osudi negativna i neprofesionalna ponašanja službenika ponašanja, posebno onih u vezi sa zlostavljanjem i mučenjem;
– Pozdravljaju se napori Rumunske policije za video nadzorom (kamere) koje koriste policijski službenici/ce prilikom obavljanja posla;
– Inicirati u odnosu na pravosudne organe da postupci u kojima su oštećeni policijski službenici budu hitni;
– Pozdravljaju se predlozi za osnivanje sličnih centara u zemljama regiona;
– Organizovanje obuka i edukacija (pokretanje i zatupanje prekršajnih postupaka u kojima su oštećeni policijski službenici/ce);
– Zastupati ideju da se omogući podrška SUP Podgorica prilikom pokretanja privatnih tužbi protiv policijskih službenika/ca;
– Praćenje disciplinskih i krivičnih predmeta i pomoć advokata;
– Edukacija na motivaciji za obavljanje policijskog posla;
– Afirmisanje policijskih službenika za podnošenje pritužbi kada su nezadovoljni tužilačkim radom i dr.

Sindikat Uprave policije

Ponuda Telekoma  odnosi se na članove Sindikata Uprave policije i članove njihovih porodica koji isključivo prelaze sa 068 ili 069 mreže na 067.Svi zainteresovani članovi treba da popune zahtjev i taj zahtjev pošalju na mail supcg@supcg.me Isti će biti kontaktirani od službe “Telekoma” radi daljeg dogovora. Služba Telekoma preuzima obavezu dostave telefona i ugovora korisniku na kućnu adresu.

Od prve nedelje septembra 2019. godine biće objavljeni oglasi za raspodjelu stambenih kredita za članove Sindikata Uprave policije. Obavještenje predsjednika Sindikata Mladena Šuškavčevića u vezi odluke koja je donijeta na sjednici Glavnog odbora Sindikata, održane dana 01. jula 2019. godine prenosimo u cjelosti.