MFI Labor je prepoznata na finansijskom tržištu  kao nova kreditna organizacija koja nudi nove i povoljne mogućnosti kreditiranja, prilagodjene individualnim mogućnostima svakog klijenta.

MFI Labor je napravila saradnju sa više od 300 sindikata i sindikalnih organizacija sa ciljem da se članovima sindikata ponudi najkvalitetnija paleta kreditnih proizvoda, sa brzim odobravanjem kredita u banci kod koje članovi već primaju platu, bez gubljenja vremena, mijenjanja i prenošenja plate na druge banke.

MFI Labor je za članove sindikata omogućila beskamatno kreditiranje kod velikog broja prodavaca, za kupovinu robe široke potrošnje, od namještaja, tehnike, hemije, gradjevinskog materijala, medicinskih usluga i sl.( u prilogu mejla je katalog prodavaca  koji se permanento uvećava).

Posebno ističemo brzi keš kredit u iznosu do 1500 eura na godinu dana, koji se isplaćuje u roku 24 sata od odobravanja kredita.

MFI Labor stoji na raspolaganju svakom sindikatu ili sindikalnoj organizacija da zajedno sa njima napravimo mogućnosti i način kreditne podrške u skladu sa specifičnostima branše koju dati sindikat predstavlja.

Dugoročni i partnerski odnos želimo da gradimo i stvaramo, jer spremni smo da saslušamo, predložimo ideje i budemo dio rešenja.

Uvijek na usluzi, uvijek u kontaktu

MFI Labor DOO
Vuka Karadžića 5, Podgorica

Kontakt:
Nenad Radulović 067 233 353
Aleksandar Žutković 069 153 729
Veselin Vukotić 067 139 973

Poštovane koleginice i kolege,

Sindikat Uprave policje je u toku 2022.godine sproveo i realizovao edukativni projekat za djecu osnovnih škola širom Crne Gore prilikom kojeg je izrađeno i podijeljeno više od 25.000 brošura sa osnovnim preporukama za zaštitu od povreda i pružanje prve pomoći. Tom prilikom postignuti su su izuzetni rezultati koji se ogledaju u kompletnoj distribuciji priručnika na području čitave Crne Gore, u školama i sportskim klubovima kojom prilikom smo dobili zahvalnost i podršku svih institucija gdje su iste podijeljene. Realizaciju kompletnog projekta omogućili su kompanije tj partneri Sindikata UP širom Crne Gore. Realizaciju izrade i distribucije našeg prvog projekta “Osnovi i zadaci prve pomoći” za Sindikat sprovela je firma DRAF iz Podgorice.

Sindikat uprave policije Crne Gore pokreće novi projekat koji će bitno uticati na osnaživanje mlađe populacije, pojedinaca i cjelokupnog društva kroz edukativni program za najmlađe. U našem je interesu da djeca i omladina steknu određena znanja i vještine koje će ulivati sigurnost i volju za opstanak moralnog kompasa kako bi sjutra bili odgovorni i zreli ljudi

Društveno odgovorne teme koje plasiramo u javnost vezane su za preventivno sprečavanje mogućih problema i izazova sa kojima se pojedinci, porodice, pa i cijelo društvo mogu svakodnevno suočavati i sukobljavati na svim nivoima. Riješeni smo da kroz besplatne edukativne priručnike to i omogućimo.

Novi projekat “Internet bezbjednost i mladi” tema je priručnika u 2023. godini koja se sprovodi u cilju zaštite identiteta djece i omladine koja će ih u značajnoj mjeri edukovati.

Ponosni smo na podršku svih privrednih subjekata koji su podrškom pokazali društvenu odgovornost i na taj način bitno uticali na uspješnost ostvarivanja našeg cilja – EDUKOVANA OMLADINA, SIGURNIJE DRUŠTVO!

Sve planirane projekte (Droga i zavisnost, Sajber criminal, Kocka i zavisnost i dr) zamislili smo da budu podržani od privrednih društava širom Crne Gore sa dubokim uverenjem da će solidarnost afirmativno reagovati u cilju jačanja društvene zajednice kroz edukaciju najmlađih.

Izvršilac poslova za ove potrebe Sindikata uprave policije Crne Gore je kompanija “Draf” doo iz Podgorice.

Nastavljeni pregovori reprezentativnih sindikata sa ministrom Damjanovićem u vezi zahtjeva Sindikata Uprave policije. Nadamo se ispunjavanju naših zahtjeva u maksimalno mogućoj mjeri i dugo očekivanom uvećanju zarada za policijske službenike koja ći biti ne manja od 20% na postojeće koeficijente uz obavezu da se GKU u narednom periodu planira novo uvećanje. Takođe se planira potpisivanje KU zaključno sa 31.12.2022. godine.

Objava na sajtu Ministarstva finansija.

Rješavanje stambenog pitanja naših članova je jedan od prioriteta kojima se bavi Sindikat Uprave policije. Uspješno su završena 4 projekta stambene gradnje u kojima je 413 članova riješilo stambeno pitanje kupovinom stana po povoljnim uslovima. Ove godine realizovan je projekat raspodjele stambenih kredita u kojem je 168 članova ostvarilo pravo dobijanja stambenog kredita po važećim uslovima raspodjele.

Potrebe za gradnjom stambenih objekata za naše članove su velike. Tim povodom smo održali sastanak sa ministarkom Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, g-đom Anom Novaković-Đurović kako bi se konkretizovale adekvatne građevinske parcele za realizaciju novih projekata u više opština. Kao prioritetan projekat naglašena je izgradnja stambenog objekta u Podgorici kojim bi se, za raspodjelu, obezbijedilo oko 300 stanova. Takođe, upoznali smo je da je u pripremi izrada projektne dokumentacije za izgradnju stambenih objekata u Mojkovcu, Kolašinu i na Cetinju. U navedenim opštinama postoji spremnost zaustupanje građevinskog zemljišta sa komunalnim opremanjem kako bi ove opštine dale svoj doprinos projektu stambene gradnje za policijske službenike. Za navedeno potrebno je da Vlada Crne Gore da saglasnost na ustupanje građevinskih parcela.

U toku su aktivnosti za početak gradnje stambenog objekta u Herceg Novom i Baru koji zavise od novčane podrške Vlade, pa smo od ministarke tražili pomoć u dijelu saglasnosti za odobravanje podrške projektima stambene izgradnje.

https://www.gov.me/cyr/clanak/meppu-ce-olaksati-rjesavanje-stambenih-potreba-zaposlenih-u-bezbjednosnim-sluzbama

Glavni odbor Sindikata Uprave policije je u utorak (25.10.2022.g) održao svoju VII redovnu sjednicu na kojoj je, između ostalih, glavna tema bila realizacija zaključaka usaglašenih sa ministrom Adžićem krajem aprila tekuće godine. Zaključak satanka po tom pitanju bio je da nastavljamo pokrenute aktivnosti na povećanju zarada (usklađivanje koeficijenata zaposlenih kojima ćemo postići povećanje zarade i to za policijske službenike 22-25% i visoko starješinski kadar 15-20%), potpisivanje Kolektivnog ugovora, povraćaj novčanih sredstava umanjenih zaradama za tri mjeseca i obezbjeđenja pomoći u rješavanju stambenih potreba zaposlenih. 

Zaključak je da ministra Adžića upoznamo sa svime ovim i da insistiramo sastanak sa ministrom Finansija u toku naredne nedjelje, a što je i bio zaključak kod predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića.

Zaključak je i da Sindikat Uprave policije neće odstupiti od svojih zahtjeva. U suprotnom, primijenit će se svi vidovi sindikalne borbe.

Na osnovu zahtjeva sindikalnih predstavnika, odobrene su veće novčane pomoći za naše članove koji se, na žalost, liječe od teških zdravstvenih problema (za 14 naših članova odobreno oko 13.ooo eura). 

O daljim aktivnostima ćemo vas blagovremeno informisati.

Sindikat Uprave policije

Poštovane koleginice i kolege, danas su predsjednik Sindikata UP Mladen Šuškavčević i Koordinator Glavnog odbora Rade Krunić, imali sastanak u Vladi CG gdje ih je primio potpredsjednik Raško Konjević. Sastanku su prisustvovali direktor UP Zoran Brđanin, direktor Detektora Mup-a Hermin Šabotić, predstavnik Sindikata MUP-a Miško Đuretić. Na sastanku su usaglašeni dalji koraci za rešavanje zahtjeva Sindikata UP u najkraćem mogućem vremenu koji su precizirani datumima.

U nastavku prenosimo izjavu potpredsjednika Vlade Crne Gore Raška Konjevića, preuzetu sa sajta Vlade.

Potpredsjednik Konjević sa sindikatom UP: Plate policijskih službenika moraju biti veće (www.gov.me)

Potpredsjednik Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku Raško Konjević dogovorio je sa predstavnicima menadžmenta Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Sindikata Uprave policije aktivnosti kojima bi se riješio problem smanjenja zarada policijskih službenika i dugoročno poboljšao njihov materijalni status.

Imajući u vidu da već duže od mjesec dana imamo problem kreiran promjenom obračuna zarada inicirao sam sastanak kako bismo našli rješenje koje će narednog četvrtka biti predloženo Vladi, kazao je potpredsjednik Konjević nakon sastanka.

Rješenje, smatra on, treba tražiti u potpisivanju granskog kolektivnog ugovora koji bi imao dvostepenost u svojoj primjeni – jedan dio bi se primijenio odmah i na taj način bi se riješilo pitanje obračuna zarada: „Za to nema nikakvog razloga da ne stupi na snagu odmah jer u budžetu MUP-a postoje sredstva, tako da nema negativnog fiskalnog efekta“.

Drugi segment kolektivnog ugovora, kako je pojasnio potpredsjednik, koji bi popravio materijalni položaj pripadnika UP i MUP, primjenivao bi se najvjerovatnije od 01.01.2023. godine.

Takođe je dogovoreno da MUP u saradnji sa Kabinetom potpredsjednika Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku pripremi informaciju za naredni četvrtak gdje bi Vlada dala saglasnost na tekst kolektivnog ugovora kroz njegovu dvostepenu primjenu i time Ministarstvo finansija dobilo potrebnu političku saglasnost da se taj Kolektivni ugovor potpiše i samim tim problem prevaziđe, kazao je Konjević.

On je dodao da je na sastanku dogovoren i treći zaključak, a to je da

MUP i Ministarstvo finansija u narednom periodu, u toku kreiranja budžeta za 2023. godinu, rade na izmjenama Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika kako bi od fiskalne 2023. godine došlo do povećanja plata zaposlenih u Upravi policije.

Potpredsjednik Konjević je podsjetio da je poslednje povećanje zarada policijskih službenika bilo prije šest godina, a da je u međuvremenu zarada dva puta povećavana za zaposlene u prosvjeti i zdravstvu, kao i da je najavljeno povećanje od 10 odsto za zaposlene u vojsci.

„Naredni sastanak ćemo održati u ponedjeljak kada bismo trebali da finalizujemo materijal za Vladu koji bi Vlada trebalo da usvoji u naredni četvrtak i vjerujem da će za ovaj prijedlog, osim menadžementa UP,  razumijevanja biti i kod predstavnika sindikata jer čini mi se da pravimo prvi iskorak koji bi trebalo da znači poboljšanje materijalnog položaja kod ljudi koji rade u Upravi policije“, kazao je potpredsjednik Konjević.

Da su na putu ka pronalasku rješenja saglasni su i predstavnici Sindikata Uprave policije koji su zahvalili potpredsjedniku Konjeviću i predstavnicima MUP i UP na posvećenosti za rješavanje ovog problema.  

Poštovane kolege, danas je Glavni Odbor Sindikata Uprave policije Crne  Gore, održao sjednicu na kojoj su članovi Glavnog odbora jedinstveno zauzeli stavove po pitanju umanjenja zarada za mjesec april, te opravdane zahtjeve za povećanjem zarada zaposlenih u MUP-u i UP i potpisivanjem Kolektivnog ugovora u što kraćem vremenu. Zaključci koji su, u formi zahtjeva, dostavljeni poslodavcu su sledeći: 
1. Povraćaj sredstava po osnovu obračuna na minuli rad oduzetih od aprilske zarade i nastavak obračuna zarade po starom sistemu; 

2. Povećanje zarade zaposlenima; 

3. Potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, kroz koji će se i u konačnom trajno riješiti pitanje beneficiranog radnog staža za sve policijske službenike. 
Odgovore po navedenim zahtjevima Glavni odbor Sindikata očekuje do 26.05.2022.godine do 15 časova. U slučaju neispunjenja navedenih zahtjeva, Glavni odbor Sindikata UP, će dana 27.05.2022.godine u vremenu od 12 do 13 časova ispred zgrade MUP-a, održati jednočasovni protest upozorenja, nakon čega će biti održana sjednica Glavnog odbora na kojoj će se donijeti odluka o daljim koracima. 
Cijeneći iskazanu volju  ministra Adžića da kroz dijalog nađemo najbolje rješenje za poboljšanje standarda policijskih službenika, naša očekivanja su da Ministarstvo finansija u najkraćem roku pronađe najbolja zakonska rješenja za ispunjenje naših zahtjeva, kroz zakonske modalitete. 


GLAVNI ODBOR SINDIKATA UPRAVE POLICIJE

Poštovane koleginice i kolege,

Sindikat uprave policije Crne Gore pokrenuo je inicijativu koja će bitno uticati na osnaživanje mlađe populacije, pojedinaca i cjelokupnog društva kroz edukativni program za najmlađe. U našem je interesu da djeca i omladina steknu određena znanja i vještine koje će ulivati sigurnost i volju za opstanak moralnog kompasa kako bi sjutra bili odgovorni i zreli ljudi.

Društveno odgovorne teme koje planiramo da plasiramo u javnost vezane su za preventivno sprečavanje mogućih problema i izazova sa kojima se pojedinci, porodice, pa i cijelo društvo mogu svakodnevno suočava i sukobljava na svim nivoima. Spoljni negativni uticaji kroz raznovrsne primamljive predloge i aktivnosti, na sve načine pokušavaju djecu i omladinu usmjeriti prema negativnom izazovu koji su suprotni od tradicionalno zdravih usmerenja, pa im na taj način pažnju odvlače u tom pravcu.

Riješeni smo da kroz besplatne edukativne priručnike koje planiramo da izradimo, na neki način djeci i omladini ukažemo na većinu životnih problema i negativnosti sa kojima se mogu susresti a koje su danas prisutne u društvu.

Prvi u nizu priručnika koji planiramo da izradimo je priručnik na temu “Osnovi i zadaci prve pomoći” a koji će biti distribuiran svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama širom Crne Gore. Priručnik sadrži elementarna saznanja i preporuka kako da se nekome spasi život i odlučno krene u tu borbu. Osnovni zadatak prve pomoći je očuvanje života i zdravlja djece i odraslih. Svaki čovjek treba da zna da prvu pomoć ukaže samom sebi ili drugoj osobi jer ona treba da bude pružena što prije, ne čekajuci dolazak stručnog osoblja.

Sve planirane projekte (droga i njena zavisnost, sajber kriminal i dr)  zamislili smo da budu podržani od privrednih društava širom Crne Gore sa dubokim uverenjem da će solidarnost afirmativno reagovati u cilju jačanja društvene zajednice kroz edukaciju najmlađih.

Izvršilac poslova za potrebe Sindikata uprave policije Crne Gore je kompanija “Draf” doo iz Podgorice.

Shodno sjednici održanoj dana 09. februara 2022. godine, članovi Glavnog odbora Sindikata Uprave policije, između ostalog, donijeli su Odluku o raspodjeli stambenih kredita u svim sindikalnim organizacijama Sindikata. Centralna komisija SUP za rješavanje stambenih potreba već priprema i objavljuje oglase gdje će se članovi Sindikata upoznati sa načinom prikupljanja dokumentacije i učešća na konkursu.

Pored navedene raspodjele, predmet rješavanja stambenih potreba obuhvata i dodjelu stambenih kredita za članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama i to 4 kredita po 6.000 eura, za članove Sindikata koji su stambeno pitanje riješili učešćem u programu Vlade Crne Gore – projekat “1000+” 4 kredita po 6.000 eura, shodno Pravilniku, takođe i isti broj i iznos stambenih kredita za članove Glavnog odbora.

Poštovani članovi

Obavještavamo vas da smo dobili Posebnu ponudu proizvoda i usluga Erste bankedizajniranu za članove Sindikata. Tim Erste banke se potrudio da ponuda koju nam prezentuju bude jasan pokazatelj njihovog opredjeljenja da sa klijentima grade dugoročna partnerstva i dabudu njihov stabilan oslonac u svim aktivnostima i planovima koji iziskuju finansijsku podršku.Želja im je da budu najbolji finansijski partner našim članovima i zato su primijenili nov način segmentacije i omogućili uslugu prilagođenu svakom klijentu u zavisnosti od specifičnih potreba i mogućnosti.Uveli su niz povoljnosti koje se odnose na kamatne stope kod različitih vrsta kredita i ukinuli limite za podizanje gotovine kod kredita za refinansiranje. Posebne sastanke, u zavisnosti od interesovanja članova, mogu organizovati u centrima i odjeljenima bezbjednosti po opštinama, kao i u filijalama Erste banke.

U prilogu se nalazi ponuda u pdf formatu

Sindikat Uprave policije