Poštovane kolege, danas je Glavni Odbor Sindikata Uprave policije Crne  Gore, održao sjednicu na kojoj su članovi Glavnog odbora jedinstveno zauzeli stavove po pitanju umanjenja zarada za mjesec april, te opravdane zahtjeve za povećanjem zarada zaposlenih u MUP-u i UP i potpisivanjem Kolektivnog ugovora u što kraćem vremenu. Zaključci koji su, u formi zahtjeva, dostavljeni poslodavcu su sledeći: 
1. Povraćaj sredstava po osnovu obračuna na minuli rad oduzetih od aprilske zarade i nastavak obračuna zarade po starom sistemu; 

2. Povećanje zarade zaposlenima; 

3. Potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, kroz koji će se i u konačnom trajno riješiti pitanje beneficiranog radnog staža za sve policijske službenike. 
Odgovore po navedenim zahtjevima Glavni odbor Sindikata očekuje do 26.05.2022.godine do 15 časova. U slučaju neispunjenja navedenih zahtjeva, Glavni odbor Sindikata UP, će dana 27.05.2022.godine u vremenu od 12 do 13 časova ispred zgrade MUP-a, održati jednočasovni protest upozorenja, nakon čega će biti održana sjednica Glavnog odbora na kojoj će se donijeti odluka o daljim koracima. 
Cijeneći iskazanu volju  ministra Adžića da kroz dijalog nađemo najbolje rješenje za poboljšanje standarda policijskih službenika, naša očekivanja su da Ministarstvo finansija u najkraćem roku pronađe najbolja zakonska rješenja za ispunjenje naših zahtjeva, kroz zakonske modalitete. 


GLAVNI ODBOR SINDIKATA UPRAVE POLICIJE

Poštovane koleginice i kolege,

Sindikat uprave policije Crne Gore pokrenuo je inicijativu koja će bitno uticati na osnaživanje mlađe populacije, pojedinaca i cjelokupnog društva kroz edukativni program za najmlađe. U našem je interesu da djeca i omladina steknu određena znanja i vještine koje će ulivati sigurnost i volju za opstanak moralnog kompasa kako bi sjutra bili odgovorni i zreli ljudi.

Društveno odgovorne teme koje planiramo da plasiramo u javnost vezane su za preventivno sprečavanje mogućih problema i izazova sa kojima se pojedinci, porodice, pa i cijelo društvo mogu svakodnevno suočava i sukobljava na svim nivoima. Spoljni negativni uticaji kroz raznovrsne primamljive predloge i aktivnosti, na sve načine pokušavaju djecu i omladinu usmjeriti prema negativnom izazovu koji su suprotni od tradicionalno zdravih usmerenja, pa im na taj način pažnju odvlače u tom pravcu.

Riješeni smo da kroz besplatne edukativne priručnike koje planiramo da izradimo, na neki način djeci i omladini ukažemo na većinu životnih problema i negativnosti sa kojima se mogu susresti a koje su danas prisutne u društvu.

Prvi u nizu priručnika koji planiramo da izradimo je priručnik na temu “Osnovi i zadaci prve pomoći” a koji će biti distribuiran svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama širom Crne Gore. Priručnik sadrži elementarna saznanja i preporuka kako da se nekome spasi život i odlučno krene u tu borbu. Osnovni zadatak prve pomoći je očuvanje života i zdravlja djece i odraslih. Svaki čovjek treba da zna da prvu pomoć ukaže samom sebi ili drugoj osobi jer ona treba da bude pružena što prije, ne čekajuci dolazak stručnog osoblja.

Sve planirane projekte (droga i njena zavisnost, sajber kriminal i dr)  zamislili smo da budu podržani od privrednih društava širom Crne Gore sa dubokim uverenjem da će solidarnost afirmativno reagovati u cilju jačanja društvene zajednice kroz edukaciju najmlađih.

Izvršilac poslova za potrebe Sindikata uprave policije Crne Gore je kompanija “Draf” doo iz Podgorice.

Shodno sjednici održanoj dana 09. februara 2022. godine, članovi Glavnog odbora Sindikata Uprave policije, između ostalog, donijeli su Odluku o raspodjeli stambenih kredita u svim sindikalnim organizacijama Sindikata. Centralna komisija SUP za rješavanje stambenih potreba već priprema i objavljuje oglase gdje će se članovi Sindikata upoznati sa načinom prikupljanja dokumentacije i učešća na konkursu.

Pored navedene raspodjele, predmet rješavanja stambenih potreba obuhvata i dodjelu stambenih kredita za članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama i to 4 kredita po 6.000 eura, za članove Sindikata koji su stambeno pitanje riješili učešćem u programu Vlade Crne Gore – projekat “1000+” 4 kredita po 6.000 eura, shodno Pravilniku, takođe i isti broj i iznos stambenih kredita za članove Glavnog odbora.

Poštovani članovi

Obavještavamo vas da smo dobili Posebnu ponudu proizvoda i usluga Erste bankedizajniranu za članove Sindikata. Tim Erste banke se potrudio da ponuda koju nam prezentuju bude jasan pokazatelj njihovog opredjeljenja da sa klijentima grade dugoročna partnerstva i dabudu njihov stabilan oslonac u svim aktivnostima i planovima koji iziskuju finansijsku podršku.Želja im je da budu najbolji finansijski partner našim članovima i zato su primijenili nov način segmentacije i omogućili uslugu prilagođenu svakom klijentu u zavisnosti od specifičnih potreba i mogućnosti.Uveli su niz povoljnosti koje se odnose na kamatne stope kod različitih vrsta kredita i ukinuli limite za podizanje gotovine kod kredita za refinansiranje. Posebne sastanke, u zavisnosti od interesovanja članova, mogu organizovati u centrima i odjeljenima bezbjednosti po opštinama, kao i u filijalama Erste banke.

U prilogu se nalazi ponuda u pdf formatu

Sindikat Uprave policije

Poštovane koleginice i kolege,

obavještavamo vas da je za petak, 14. 1. 2022. g. u 10 časova u svečanoj sali MUP-a, zakazan prvi sastanak u vezi izrade Granskog kolektivnog ugovora za MUP i UP.

U prilogu se nalazi tekst predloga koji će biti predmet rasprave Radne grupe imenovane od strane ministra MUP-a. Svi koji žele da daju komentar ili konstruktivan predlog to mogu da urade dostavljanjem mail-a na: sindikatpolice@t-com.me i office@supcg.me

Predlog GKU – možete pogledati ovdje.

Sindikat Uprave policije

“Zaustaviti praksu da policajci moraju trpjeti nasilje”

Centar za pravnu zaštitu i edukaciju policijskih službenika Sindikata Uprave policije (CEPS) ukazao je na sve učestalije napade na službenike Uprave policije.

Policijski službenici su na braniku zaštite lične i imovinske sigurnosti građana i profesionalci koji svojim djelovanjem i vršenjem drugih povjerenih ovlašćenja žele da doprinesu što većem stepenu zaštite svih građana. Međutim, primjetno je da se u kontinuitetu povećava broj napada i ugrožavanja lične sigurnosti policijskih službenika, a nekada i članova njihovih porodica.

Jedan od takvih napada prilikom redovnog obavljanja policijskog posla, , dogodio se 21. decembra u Rožajama, kada je ozbiljno povrijeđen policajac Refik Dedejić, policijski službenik OB Rožaje, dok se nalazio na službenoj dužnosti.

Iz CEPS poručuju da javnost i institucije sistema moraju ozbiljno razmotriti bezbjednosne aspekte tog, ali i svih drugih slučajeva u kojima su, “nerijetko, čak u posljednjih nekoliko godina smrtno stradali policijski službenici prilikom obavljanja svog posla.”

“Sigurnost svakog građanina zavisi i od sigurnosti svakog policajca”

Želimo još jednom da kao tijelo Sindikata Uprave policije ukažemo svim donosiocima odluka ali i javnosti da sigurnost svakog građanina zavisi i od sigurnosti svakog policajca i da je potrebno da kao društvo zaštitimo svakog policijskog službenika kroz poboljšanje uslova u kojima rade veoma težak i odgovoran posao ali i da unaprijedimo legislativu kroz donošenje Posebnog kolektivnog ugovora i drugih neophodnih zakonskih rješenja.

CEPS će tokom 2022. godine pokrenuti široki društveni dijalog na stvaranju što boljih uslova za rad i povoljno penzionisanje policijskih službenika koji su “višedecenijskim mukotrpnim radom u interesu građana rizikovali svoje živote i zdravlje”, ali i sagledavanje realnih mogućnosti za izmjene odredaba Krivičnog zakonika kojima se još strože sankcionišu napadi i ugrožavanje službenika policije.

Sindikat će kroz svoje djelovanje na predlog Centra pomoći liječenje i oporavak našeg kolege Dedejića, a vjerujemo da će pravosudni organi u konkretnom slučaju preduzeti sve zakonske mjere da se učinilac napada što strože kazni kako bi se zaustavila započeta negativna praksa da policajci moraju da trpe nasilne akte kojima se ugrožavaju njihovi životi i zdravlje.

Poštovane koleginice i kolege,

Glavni odbor Sindikata Uprave policije je dana 05.11.2021. godine održao redovnu sjednicu na kojoj je najviše riječi bilo usmjereno da se od poslodavaca ( MUP-a i Vlade CG) traži  poboljšanje materijalnog položaja na način da se povećaju zarade zaposlenih, da se ubrza izrada kolektivnog ugovora, kao i da se obezbijede dodatna novčana sredstva za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih.

U odnosu na rasprave, Glavni odbor Sindikata je usvojio:

 1. Odluku da se Sindikat UP zaduži kod Zapad banke u ukupnom iznosu od 700.000 eura kako bi se izvršila nova raspodjela kreditnih sredstava u svim sindikalnim organizacijama. Odluku o pripadajućim novčanim sredstvima po sindikalnim organizacijama je potrebno donijeti prije nove godine, tako da bi se raspodjela mogla vršti poslije 15. januara 2022. godine.
 2. Odluku o isplati novčanih sredstava članovima Sindikata UP koji su u periodu od 01.01.2019. do 01.06.2021. godine pošli u penziju (sporazumnim prestankom radnog odnosa, odlaskomu u starosnu ili invalidsku penziju)  a do sada nisu riješavali stambeno pitanje i nisu koristili sredstva Stambenog fonda MUP-a, UP i SUP-a, u iznosu uloženih novčanih sredstava u Stambeni fond.
 3. Zaključak da Stručna služba Sindikata UP utvrdi broj članova Sindikata koji do sada nisu riješavali stambeno pitanje i nisu koristili sredstva Stambenog fonda MUP-a, UP i SUP-a,  a koji su  u periodu 2016. do 2019. godine pošli u penziju (sporazumnim prestankom radnog odnosa, odlaskomu starosnu ili invalidsku penziju) kako bi se sagledala mogućnost za isplatu uloženih novčanih sredstava u Stambeni fond.
 4. Zaključak da se što hitnije pokrene pregovarački proces za izradu Kolektivnog ugovora kako bi se isti potpisao prije nove godine, što je definisano članom 216. novog Zakona o unutrašnjim poslovima.
 5. Odluku o imenovanju  Ljiljane Vlahović i Miloša Šaranovića za članova Radne grupe za izradu GKU ispred Sindikata UP. Pregovarački tim reprezentativnih sindikata će zastupati Danilo Radunović – predsjednik Sindikata MUP-a, Mladen Šuškavčević – predsjednik Sindikata UP, Sonja Radonjić – koordinator i Miško Đuretić – član Radne grupe ispred Sindikata MUP-a.
 6. Odluku da se u sindikanim organizacijama u kojima su se stekli uslovi za sprovođenje izbora za sindikalnog predstavnika, pokrene postupak shodno Pravilniku o izborima u Sindikatu UP. Izbore je potrebno sprovesti u sindikalnim organizacijama CB Bar, GP Bar, OB Tivat, OB Ulcinj i OB Danilovgrad.   
 7. Odluku o imenovanju Centralne izborne komisije koja će sprovesti izbore u sindikalnim organizacijama gdje će se izbori sprovesti u sastavu: Radenko Simonović, Nenad Milikić, Borislav Čarapić, Aleksandar Mugoša i Veljko Maliković.
 8. Zaključak da se organizuje sastanak sindikalnih predstavnika iz Herceg Novog sa predstavnicima firme “Roaming” iz Nikšića u vezi njihove ponude za izgradnju stambenog objekta u Herceg Novom. Za koordinaciju zadužuje se Saša Radonjić – član Predsjedništva Sindikata UP. 
 9. Odluku kojom se potvrđuje povjerenje predsjedniku Sindikata UP dato na kongresu 12.08.2019.godine. Obzirom na nelegitimno pokrenutu peticiju-online, članovi Glavnog odbora su se javno izjasnili po pitanju povjerenja predsjedniku Mladenu Šuškavčeviću. Od prisutnih članova GO, za je glasalo 36, dva  člana su bila protiv, dok je jedan član bio uzdržan.

SIndikat Uprave policije

Dana 05.06.2021 god. u organizaciji Sindikalne organizacije Granične policije Herceg Novi i KDDK Herceg Novi  održan je II Memorijal dobrovoljnog davanja krvi  Milutin Leković Leka.Program memorijala je počeo polaganjem cvijeća na mjestu tragičnog događaja gdje je 15.12.2019 god. ubijen naš kolega. U prisustvu porodice Leković, brojnih kolega i građana cvijeće su položile delegacije SO GP Herceg Novi, KDDK Herceg Novi, Sindikata Uprave policije Crne Gore kao  veliki broj građana Herceg Novog. Polaganju cvijeća su  prisustvovali i članovi Glavnog odbora Sindikata Uprave policije u čije ime je vijenac položio predsjednik Sindikata Mladen Šuškavčević. 

20210605 092835
20210605 170956

                            Akcija dobrovoljnog davanja krvi je počela u 10 časova i trajala je do 15 časova.

20210605 111149

Predsjednik Sindikalne organizacije Granične policije Herceg Novi Igor Rmandić kaže da su izuzetno zadovoljni samom organizacijom, interesovanjem kao i krajnjim rezultatom akcije. Tokom prošlogodišnje akcije sakupljena je 61 jedinica krvi a ove godine je sakupljeno 65. Obzirom da veliki broj prijavljenih davalaca nije mogao da da krv jer nije prošao određeni vremenski rok nakon vakcine ili revakcine ovaj rezultat je za svako poštovanje. Rmandić se takođe zahvaljuje svim učesnicima akcije, kolegama i građanima, KDDK Herceg Novi na suorganizaciji kao i Sindikatu Uprave policije i svim pojedincima koji su pomogli u organizaciji ovogodišnjeg memorijala.   

20210605 121604
20210605 111033

                Završetak akcije dobrovoljnog davanja krvi nije značio i završetak memorijala posvećenog našem   kolegi Leki. U njegovo ime i spomen na njega organizatori memorijala su određenu količinu hrane i   pića donirali Udruženju samohranih majki iz Herceg Novog. Akcija je imala jako pozitivan odjek kako među stanovnicima Herceg Novog tako i u lokalnim i državnim medijima. Gostovanje u jutarnjem programu RTVHN može se pogledati na ovom linku  https://youtu.be/yCnDbmkDTVs?t=1439 Izvještaj RTVHN o samoj akciji može se pogledati ovdje https://youtu.be/2CMkW-IJQsA?t=5  Cjelokupna akcija je pokazala izuzetnu važnost zajedništva, humanosti i razumijevanja među ljudima. To su osobine koje bi trebale da nas krase i da nam budu vodilja u životu. Sindikat Uprave policije.

Poštovani članovi,

U prilogu možete preuzeti ponude za ljetovanje za 2021. godinu, uz mogućnost otplate na rate.

 Specijalna bolnica “Merkur” u Vrnjačkoj Banji za boravak i rehabilitaciju.

 • MERKUROV MEDICINSKI PAKET 
 • POST COVID REHABILITACIJU (PCR PA) I POST COVID HIPERBARIK REHABILITACIJU (PCHR PA) 

Kompanija Carine  Iberostar Bijela Park 4* i Iberostar Bijela Delfin 4*.

Kompanija DOO Elektrojug, Hotel Grbalj, Budva

DEBRA apartments, Zlatibor

Sindikat je mogućnosti da obezbijedi boravak-odmor na Zlatiboru u više mjesečnih rata.Broj rata zavisi od cijene aranžmana za kojeg se opredijelite, što se može dogovarati sa ponuđačem.Smještaj je u konfornim apartmanima čiji izgled možete pogledati u 3D na adresi: https://my.matterport.com/show/?m=m8268qEUjrF Ponuda sadrži više aranžmana ( pojedinačne, porodične i grupne) koje možete pogledati u prilogu.Boravak iz ponude je moguće ostvariti isključivo uz potvrdu koju izdaje Sindikat.Sve informacije oko smještaja Debra apartmani PR Dejan Braković +381 69 215 99 88 

Sindikat Uprave policije

     U okviru priprema  II Memorijalnog dobrovoljnog davanja krvi “Milutin Leković Leka” Sindikalna organizacija Granične policije Herceg Novi i Klub dobrovoljnih davalaca krvi (KDDK) su danas u Herceg Novom potpisali Memorandum o saradnji.

     Memorandum predviđa saradnju kako na polju konkretnog  dobrovoljnog davalaštva krvi  tako i na polju edukacije i podizanja kolektivne svijesti o važnosti ovog nadasve humanog aktivizma.

    Predsjednik Sindikalne organizacije Granične policije Herceg Novi Igor Rmandić je istakao dasadašnje učešće članova Sindikata Uprave policije u brojnim humanitarnim akcijama ovog tipa. Na žalost, tragičan događaj kada je na dužnosti ubijen službenik Granične policije Milutin Leković bio je povod da se ova aktivnost počne odvijati na jedan organizovaniji i masovniji način. Rmandić je istakao da se nada uspješnoj saradnji sa KDDK Herceg Novi na obostrano zadovoljstvo a na korist šire društvene zajednice. Poziva sve ljude dobre volje da im se pridruže i 05.06.2021 god. u vremenu 10-15 časova u Bolnici Meljine darivanjem ove dragocjene tečnosti još jednom iskažu poštovanje prema ubijenom kolegi Lekoviću ali i doprinesu stabilnosti zdravstvenog sistema naše države.

memorandum
rmancic

 Predsjednik KDDK Herceg Novi Zoran Srdanović je izrazio zadovoljstvo početkom saradnje naglašavajući važnost policijskih službenika u našem društvu i njihove angažovanosti u ovakvim i s ličnim humanitarnim akcijama. Smatra da je Memorandum o saradnji  odličan osnov za buduću saradnju i aktivnosti koje se mogu zajednički preduzeti u cilju poboljšanja uslova života i sigurnosti svih građana. 

Sindikat Uprave policije