PRIMIRI SE NIODKUDE I NE PRIJETI PRAZNOM PUŠKOM ČASNOJ CRNOGORSKOJ POLICIJI

 Reagovanje na izjavu izvjesnog Srećka Crnogorca u kojoj pripadnicima policije prijeti otkazima i težim sankcijama

 Povodom neprimjerene i ničim izazvane izjave izvjesnog Srećka Crnogorca, objavljenoj na društvenim mrežama, a što su prenijeli i neki mediji, u kojoj je komentarisao koktel održan povodom proslave Dana unutrašnjih poslova i pripadnicima policije uputio i prijetnje „trajnim gubitkom službe“ kao „najmanjom sankcijom koju mogu očekivati”, imamo potrebu da javnost obavijestimo sljedeće:

Kao sindikalna organizacija koja štiti prava pripadnika Uprave policije, najoštrije osuđujemo prijetnje upućene policijskim starješinama i službenicima upućenih od strane osobe koja nema nikakav legitimitet da komentariše policiju sa profesionalnog aspekta, i izražavamo zabrinutost što se ovakvoj izjavi uopšte pridala makar i stidljiva medijska pažnja.

Izvjesni Srećko Crnogorac nema ni znanje, ni stručnost ni legitimitet da bi mogao sebi da da za pravo da komentariše susret policijskih starješina pa makar to bila i svečana prilika kao što je koktel povodom vlastitog praznika. Još manje Crnogorac, kao neko ko nije izabrani predstavnik naroda, ima pravo i legitimet da sa pozicije filozofa i politikologa, kako se predstavlja u javnosti, uopšte komentariše policijske aktivnosti i da samim tim i izvrće prirodu ovog svečanog čina održanog na javnom i svima dostupnom mjestu, nazivajući ga tajnim.

Sramotno je što uopšte spominje „paralelne strukture“ u smislu policije kao dijela službe bezbjednosti, kada odlično znamo kakva je paralelna struktura postojala devedesetih godina, ko je bio njen mentor i zagovornik u Crnoj Gori, sa kojom skrivenom i opasnom agendom je bila formirana i kuda bi djelovanje te paravojne formacije tada odvelo da je crnogorska policija nije u tome spriječila.

Uprava policije Crne Gore je bila i ostala časna služba, a policijske starješine, kojima Crnogorac uz neprimjerene komentare date bez ikakvih kompetencija još i nezakonito prijeti, iako nova Vlada još uvijek nije formirana i on još uvijek nije sjeo ni u jednu zvaničnu fotelju, su dugogodišnje starješine koji su odgovorni i časni pojedinci, profesionalci koji su brinuli i brinu o bezbjednosti i dobrobiti svih građana naše domovine Crne Gore.

Rad policije je, kroz više uspostavljenih mehanizama kontrole, javan i podložan kritici i odgovornosti, pa se postavlja pitanje čega se to Crnogorac plaši? Ako se plaši da starješine i policijski službenici neće trpjeti nezakonite namjere i najave otkaza i težih posljedica, u pravu je i ima čega da se plaši. Na svaki pokušaj progona zaposlenih u policiji Sindikat Uprave policije će odgovoriti masovnim izlaskom na ulice i otkazivanjem poslušnosti bahatim pojednicima.

Crnogorska policija će uvijek poštovati slovo zakona i neće dozvoliti da se sa njom postupa na nečastan, nezakonit i sramotan način kako to zdušno najavljuje i obećava Crnogorac. Mi mu ovim putem pak obećavamo da će svaki pripadnik crnogorske policije biti maksimalno pravno i na svaki drugi legitiman način zaštićen i da progon časnih policijskih službenika i službenica neće uspjeti.

Crnogorcu poručujemo i da bi bilo primjereno da objave koristi za bavljenje svojim poslom, ma koji on bio, uz nadu da društvene mreže ubuduće neće uzurpirati teorijama zavjere o tajnama i doušnicima kada policijske starješine nakon koktela budu održavale redovne kolegijume.

Davno je crnogorski državnik, pjesnik i filozof Petar Petrović Njegoš rekao: „ Kome zakon leži u topuzu tragovi mu smrde nečovještvom“.

Poštovani clanovi,

Obavještavamo Vas da je Sindikat Uprave policije, za svoje članove i članove njihovih porodica sklopio Ugovore po povoljnim uslovima (otplata na više mjesečnih rata) za ljetovanje preko sljedećih hotelsko turističkih preduzeća: hotel Adria Šušanj, hoteli Delfin i Park u Bijeloj, hotel resort Gacka – Imanje Rakočević, hotel Bip Budva, hotel Regina Jelena Budva, hotel Sato Sutomore, hotel Soa Žabljak.  

Zainteresovani članovi za korišćenje usluga u gore navedenim hotelskim preduzećima u predstojećoj ljetnjoj turističkoj sezoni će sami direktno preko telefonskih brojeva, datim u okviru ponuda vršiti rezervacije i ukoliko bude potrebno potvrdu rezervacije, a samim tim će biti u obavezi da prije početka korišcenja usluga na recepciji hotela dostave Potvrdu ovjerenu od strane Sindikata Uprave policije, kao dokaz o članstvu i kreditnoj sposobnosti.

Navedene ponude koje se ostvaruju putem izdavanja potvrda Sindikata za pružene usluge hotelijera uz mogućnost otplate na mjesečne rate, treba se imati u vidu zakonom utvrđena visina mogućeg zaduženja članova Sindikata, odnosno da plata zaposlenog nije opterećena više od 1/2 iznosa. 

Sindikat Uprave policije.

Sindikat Uprave policije Crne Gore i novoformirano tijelo Sindikata “Centar za pravnu zaštitu policijskih službenika/ca” organizovali su Međunarodnu konferenciju na temu „Pravna zaštita policijskih službenika i zaštita njihovog integriteta“,dana 06.11.2019.god. u hotelu „Ramada“ u Podgorici. Cilj konferencije je iznalaženje bolje sudske prakse, veće zaštite policijskih službenika u obavljanju radnih zadataka i strožije kaznene politike protiv počinilaca krivičnih djela u okviru zakonskih normi.

3

Na Konferenciji su prisustvovali pomoćnik direktora Uprave policije g-din Nikola Janjušević, rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva g-đa Ljiljana Klikovac sa stručnim saradnicima, predsjednica

Osnovnog suda g-đa Željka Jovović sa stručnim saradnicima, predsjednik Vijeća za prekršaje g-din Milivoje Rašović sa stručnim saradnicima, predsjednik Savjeta za kontrolu rada policije g-din Aleksandar Saša Zeković, Predstavnik Instituta Alternativa, g-đa Dina Bajramspahić, predsjednik Sindikata Uprave policije g-din Mladen Šuškavčević sa svojim saradnicima, Moderator, a ujedno i predsjednik Centra za pravnu zaštitu policijskih službenika/ca – Slavko Milić.

Svojim učešćem su takođe uveličali ovaj događaj predstavnici Sindikata policije Republika Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Rumunije.

Između ostalog, donijeti su sledeći zaključci:

– Neophodno je sprovoditi edukacije o pravima policijskih službenika/ca prilikom njihovog učešća u sudskim postupcima;
– Neophodno je inicirati da se od nadležnih pravosudnih organa pribave podaci o broju optuženih i osuđenih učinilaca krivičnih djela na štetu policijskih službenika/ca;
– Što hitnije pristupiti analitičkom praćenju i metodološkoj analizi u odnosu na krivično pravnu zaštitu policijskih službenika/ca uz navođenje konkretnih slučajeva napada na OPS UP Crne Gore;
– Da se uspostavi saradnja sa Odjeljenjem za medije Uprave policije oko većeg stepena uvida opšte javnosti u vezi sa napadima na policijske službenike/ce;
– Iniciranje zakonodavnih rješenja da se prilikom krivičnih djela u vezi sa napadima na OPS ne zahtijeva da pred osumnjičenim pružaju lične podatke, posebno o adresi stanovanja;
-Da nadležno tijelo SUP Podgorica osudi negativna i neprofesionalna ponašanja službenika ponašanja, posebno onih u vezi sa zlostavljanjem i mučenjem;
– Pozdravljaju se napori Rumunske policije za video nadzorom (kamere) koje koriste policijski službenici/ce prilikom obavljanja posla;
– Inicirati u odnosu na pravosudne organe da postupci u kojima su oštećeni policijski službenici budu hitni;
– Pozdravljaju se predlozi za osnivanje sličnih centara u zemljama regiona;
– Organizovanje obuka i edukacija (pokretanje i zatupanje prekršajnih postupaka u kojima su oštećeni policijski službenici/ce);
– Zastupati ideju da se omogući podrška SUP Podgorica prilikom pokretanja privatnih tužbi protiv policijskih službenika/ca;
– Praćenje disciplinskih i krivičnih predmeta i pomoć advokata;
– Edukacija na motivaciji za obavljanje policijskog posla;
– Afirmisanje policijskih službenika za podnošenje pritužbi kada su nezadovoljni tužilačkim radom i dr.

Sindikat Uprave policije

Ponuda Telekoma  odnosi se na članove Sindikata Uprave policije i članove njihovih porodica koji isključivo prelaze sa 068 ili 069 mreže na 067.Svi zainteresovani članovi treba da popune zahtjev i taj zahtjev pošalju na mail supcg@supcg.me Isti će biti kontaktirani od službe “Telekoma” radi daljeg dogovora. Služba Telekoma preuzima obavezu dostave telefona i ugovora korisniku na kućnu adresu.

Od prve nedelje septembra 2019. godine biće objavljeni oglasi za raspodjelu stambenih kredita za članove Sindikata Uprave policije. Obavještenje predsjednika Sindikata Mladena Šuškavčevića u vezi odluke koja je donijeta na sjednici Glavnog odbora Sindikata, održane dana 01. jula 2019. godine prenosimo u cjelosti.

Na osnovu člana 39 Statuta Sindikata Uprave policije Crne Gore, člana 33 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije i zaključka sa sjednice Glavnog odbora održane 28.03.2019. godine donijeta je Odluka za  izgradnju budućih stambenih objekta koji će se graditi u Nikšiću i Žabljaku. U Nikšiću će se graditi 93 stambene jedinice sa 93 podrumske jedinice kupovinom po povoljnim uslovima, od toga je 3 stana sa 3 podrumske jedinice kupovinom po povoljnim uslovima opredijeljeno za članove Sindikata koji su članovi Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama. Na Žabljaku se gradi 12 stambenih jedinica, 12 ostava i 5 garažnih mjesta kupovinom po povoljnim uslovima.

Oglas za rješavanje stambenih potreba u Nikšiću.